LPP/ERASMUS pasniedzēju apmaiņas programmas ietvaros Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā ar lekcijām viesojas Dr. Jolanta Šulca (Jolanta Szulc) no Silēzijas Universitātes Katovicē (Polija) (http://english.us.edu.pl/)

27.aprīlī
14.30 – 16.00
Silēzijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un zinātniskās informācijas institūts: īsa ieskats darbībā (Promotion of the Institute of Librarianship and Scientific Information)


29. aprīlī
14.30 – 17.30 (2 lekcijas)
• Ekspertsistēmas bibliotēku un informācijas pakalpojumos (Expert systems in library and information services) (45 min.)
• Zināšanu bāzes izveide ekspertsistēmās (Knowledge base organization in expert systems) (45 min.)
• Zināšanu reprezentācija deskriptīvajā loģikā (Knowledge representation in description logics) (90 min.)

 

30.aprīlī
10.30 – 12.00 (1 lekcija)
• Gramatikas noteikumu lietošana informācijas sistēmu dokumentācijā (The use of grammatical rules in information systems documentation) (45 min.)
• Semantisko pieprasījumu novērtēšana bibliogrāfiskajās datubāzēs (Verification of semantic query in bibliographic database) (45 min.)


Lekcijas notiks angļu valodā.

 

Lūdzu  pieteikties līdz 22.aprīlim nosūtot šādu info:
• vārds, uzvārds,
• darba vietas nosaukums,
• lekciju apmeklēšanas datums,
uz e-pastu Baibai Holmai: baiba.holma@lu.lv.