Rīga, 23. janv., LETA. Līdzīgi kā pērn, arī šogad Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts plāno turpināt lielu uzmanību pievērst bērnu drošībai un aizsardzības palielināšanai, cīņai pret bērnu pornogrāfiju, tirdzniecību un pedofiliju internetā.
Atskatoties uz šajā jomā paveikto, īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās padomniece Inese Auniņa aģentūrai LETA pastāstīja, ka 2006. gada beigās sekretariāts veica pētījumu "Drošāks internets bērnu un jauniešu vidū", kurā tika aptaujāti bērni, jaunieši, skolotāji un bērnu vecāki.
 
Lai uzlabotu drošību interneta vidē, sekretariāts vienlaicīgi uzsāka Eiropas Kopienas programmas "Safer Internet plus" projektu "Net-Safe".
 
Projekta mērķis ir panākt, lai interneta un citu moderno saziņas līdzekļu lietošana būtu drošāka, novērst nelegāla satura izplatību internetā un iesaistīt sabiedrību un interneta pakalpojumu sniedzējus informācijas vides kvalitātes uzlabošanā.
 
Īstenojot projektu, sekretariāts ir izveidojis mājaslapu "www.netsafe.lv", kā arī "www.drossinternets.lv", kur ir speciāli jauniešiem, bērniem, vecākiem un skolotājiem izstrādāta informācija par iespējamo apdraudējumu un drošu interneta lietošanu.
 
Lai šiem jautājumiem pievērstu sabiedrības uzmanību, lai vecākiem un skolotājiem rastos izpratne par iespējamiem riskiem internetā un ka jāuztraucas ne tikai par bērnu drošību uz ielas, klubiņos, kafejnīcās vai citās sabiedriskās vietās, bet īpaši virtuālajā telpā, sekretariāts sadarbībā ar Latvijas Interneta asociāciju pērn februārī rīkoja semināru Latvijas skolotājiem.
 
Semināru apmeklēja vairāk nekā 200 skolotāju no visas Latvijas, turklāt reģioni bija krietni vairāk pārstāvēti nekā Rīgas skolas, uzsvēra Auniņa. Uz semināru bija uzaicināts arī psihologs, bērnu tiesību aizsardzības speciālists, Valsts policijas pārstāvis un citi speciālisti, kuri iepazīstināja ar reālām problēmām, ar ko viņiem savā profesionālajā darbībā ir gadījies saskarties, un iespējamiem riskiem.
 
"Informējām skolotājus arī par izveidoto mājaslapu "www.netsafe.lv" interneta drošībai - lai lasa paši un iesaka skolēniem un viņu vecākiem. Līdzīgu semināru 2007. gadā rīkojām arī interneta pakalpojumu sniedzējiem," pastāstīja Auniņa.
 
2007. gadā 15 Latvijas skolās tika rīkoti vasaras semināri rajona skolēniem. Semināros kā lektori piedalījās minētie speciālisti - psihologs, Valsts policijas, bērnu tiesību aizsardzības centra pārstāvis. Tika rīkota arī sociālā kampaņa - reklāmas televīzijā un reklāmkarogi ziņu portālos.
 
Skolās tika rīkoti arī informatīvi semināri vecākiem, vadītas diskusijas, radošo darbu konkursi skolēniem par drošu interneta lietošanu.
 
"Esam aicināti un piedalījušies dažādos semināros un citos pasākumos ar prezentācijām par drošu interneta lietošanu, kopā ar "Lattelecom" un Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrību skolās skaidrojuši šos jautājumus," norādīja Auniņa.
 
2007. gadā sekretariāts ir uzsācis Eiropas Komisijas programmas projektu "Hotline" - ir izveidota karstā ziņojumu līnija, kas sniedz iespēju tiešsaistē ziņot par konstatētajiem pārkāpumiem internetā. Šie ziņojumi tiek apstrādāti un nosūtīti Valsts policijai tālākām darbībām.
 
Savukārt šogad 12. februārī sekretariāts plāno organizēt semināru skolotājiem, kur atkal tiks skaidroti jautājumi par drošu interneta lietošanu. Uz semināriem tiks aicināti arī iepriekšminētie attiecīgo jomu speciālisti.
 
Līdztekus jau minētajiem darbiem sekretariāts pērn ir piedalījies arī Latvijas likumdošanas bāzes pilnveidošanai par pornogrāfisku materiālu publicēšanas ierobežošanu - tie ir grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pornogrāfiska satura materiālu apriti.
 
"Jāatzīmē, ka Eiropas Parlamenta iniciatīvā ietvertie priekšlikumi Latvijā lielā mērā jau funkcionē, sliktāk ir ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur šis jautājums ir ļoti aktuāls," uzsvēra Auniņa.
 
Jau ziņots, ka Eiropas Parlaments prasa efektīvākus pasākumus, lai apkarotu pedofiliju internetā, un rosina noteikt, lai sekstūrisms, kurā iesaistīti bērni, tiktu apkarots saskaņā ar ārpusteritoriālām krimināltiesībām, kas darbotos vienādi visā Eiropas Savienībā neatkarīgi no nozieguma vietas.
 
 
Aija Eriņa LETA
Copyright © LETA