2010. gada 26. aprīlī LR Patentu valdē un Patentu tehniskajā bibliotēkā (Rīgā, Šķūņu ielā 17) notiks atvērto durvju dienas pasākumi.

 

Papildinformācija