2015. gada 10.decembrī notiks Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes publisko un skolu bibliotekāru mācību seminārs. Norises vieta: Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra zāle (2.stāvs), Tirgus iela 22, Ludza.

 

Programma.