2010. gada 26. aprīlī, plkst. 10.00 LR Patentu valdes Patentu tehniskajā bibliotēkā (Rīgā, Šķūņu ielā 17) notiks seminārs par tēmām:

 - Iebildumi pret preču zīmes reģistrāciju, preču zīmju meklēšanu nacionālajā, starptautiskajā un Kopienas reģistrā;

 - Darbu aizsardzības iespējas intelektuālā īpašuma tiesību nozaru robežjoslā;

 - Dizainparaugu meklēšana nacionālajā, starptautiskajā un Kopienas reģistrā;

 

Papildinformācija