2010. gada 16. aprīlī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mazajā izstāžu zālē K. Barona ielā 14, tiks atklāta izstāde "Biblioterapija – grāmatu spēks".

Atklāšanas pasākumā būs iespēja tikties ar izstādes līdzautori psiholoģi Ievu Vaini, kas praktizē biblioterapiju, vadot tematiskos seminārus un lasot lekcijas par šo terapijas veidu visā Latvijā.


Interesenti varēs iepazīties ar tematiski sakārtotu daudzpusīgu grāmatu klāstu. Tāpat ikvienam tiks dota iespēja izlasīt speciālistu ieteiktās grāmatas, kas piemērotas dažādām sarežģītām dzīves situācijām. Ekspozīcija ietvers arī grāmatas, kuras par dziedinošām atzinuši paši bibliotēkas lasītāji.


Kaut arī mūsdienās dators un virtuālā vide ir nopietns drukātā burta konkurents, grāmatas vēl joprojām lieti noder dažādu problēmu izprašanā, risināšanā un pat cilvēka dziedināšanā. Vēsturiskā atskatā ideja par dziedināšanu ar grāmatām – biblioterapiju – ir pazīstama kopš pirmajām bibliotēkām Senajā Grieķijā, kur Tēbu bibliotēkas durvis rotāja uzraksts "Dvēseles dziedināšanas vieta". Savukārt psiholoģijā termins "biblioterapija" apzīmē terapijas virzienu, kurā cilvēka problēmas tiek risinātas, izmantojot grāmatu lasīšanu.


Svarīgi, ka biblioterapija var sniegt nozīmīgu informāciju un atbalstu cilvēkiem, kas dažādu iemeslu dēļ nemeklē ārēju palīdzību, kas ir īpaši svarīgi pašreizējā Latvijas ekonomiskajā un daudziem psiholoģiski smagajā situācijā. Vēl jo vairāk – bibliotēkas Latvijā šodien ir kļuvušas par svarīgu un visiem pieejamu kultūras, mācību, izklaides un visbeidzot sociālās saziņas centru.


Izstāde "Biblioterapija – grāmatu spēks" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā būs apskatāma līdz 16. maijam.

Ziņu sagatavoja:
Ieva Laizāne
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu nodaļas izstāžu organizatore
Tālr.: 67287459