Jēkabpils rajona padomes telpās noslēdzies rajona kultūras menedžmenta skolas nodarbību divu gadu cikls. Pēdējo divu mēnešu nodarbības bija veltītas izstāžu menedžmentam. Tā ir mācību programma, kas izstrādāta sadarbībā ar valsts aģentūru "Tautas mākslas centrs".
Skolas absolventi – 20 Jēkabpils rajona kultūras darbinieki 12. februārī, Rīgā, Tautas mākslas centrā saņems sertifikātus, kas apliecina gūtās papildu zināšanas. Nodarbības rajona padomes telpās notikušas katru mēnesi un to tēmas bijušas patlaban visai aktuālas: stila un krāsu mācība, sabiedriskās attiecības, vadības psiholoģija, kultūras tūrisms, projektu menedžments, kultūras stratēģija un citas. Pēdējās nodarbībās lektore Guna Kalnača dalībniekus turpināja iepazīstināt ar izstāžu veidiem un tipoloģiju, pasākuma sagatavošanas procesa sastāvdaļām, dizaina koncepciju, nepieciešamo dokumentāciju, piemēram, līgumu tipiem, apdrošināšanu un citām formalitātēm.
 
Tika runāts par eksponātu grupēšanu vai izstādīšanu bez interpretācijas, izstādes mērķauditorijas noteikšanu, reklāmas pasākumiem, apmeklētāju aptaujām, drošības garantēšanu un par citām ar izstāžu menedžmentu saistītām darbībām. Kursu beidzēji pēc sertifikātu saņemšanas apmeklēs Dailes teātra izrādi "Cits Šerloks Holmss".

Jēkabpils rajona padomes kultūras darba koordinatore Ludmila Bērziņa atzīst, ka kursu absolventi mācībās bijuši cītīgi, jo mūsdienās savas zināšanas un prasmes jāpapildina regulāri – to nosaka arvien pieaugošās prasības pret pasākumu kvalitāti un oriģinalitāti. Bez rajona tautas un kultūras namu vadītājiem un direktoriem, absolventu vidū ir arī bibliotēku un Jēkabpils Vēstures muzeja pārstāvji.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Aleksandrs Kalniņš
Jēkabpils rajona padomes sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 26322604