Lai pievērstu sabiedrības uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai, kopš 2000. gada Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (World Intellectual Property Organization) 184 dalībvalstīs 26. aprīlī tiek atzīmēta Pasaules intelektuālā īpašuma diena. Šis datums ir noteikts par godu WIPO dibināšanai 1970. gada 26. aprīlī.

Pasaules intelektuālā īpašuma dienas laikā WIPO dalībvalstīs notiek dažādi pasākumi ar mērķi veicināt intelektuālā īpašuma aizsardzību, paaugstināt sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi inovāciju radīšanā, pievērst sabiedrības uzmanību intelektuālā īpašuma ietekmei uz cilvēku dzīvi, pagodināt visus autorus un izgudrotājus.


Atzīmējot WIPO dienu, LR Patentu valdes Patentu tehniskajā bibliotēkā (Rīgā, Šķūņu ielā 17) š.g. 23. un 26. aprīlī notiek bezmaksas semināri.


23. aprīlī no plkst. 10.00 – 13.00 semināru par tēmu "Patentu loma biznesā" vadīs LR Patentu valdes Izgudrojumu ekspertīzes departamenta vadošā eksperte Eiropas patentu jautājumos Māra Rozenblate, bet informāciju par patentu meklēšanu esp@cenet datubāzē sniegs Patentu tehniskās bibliotēkas vecākā speciāliste Evita Lande.


26. aprīlī no plkst. 10.00 – 13.00 semināru par tēmu "Iebildumi pret preču zīmes reģistrāciju, preču zīmju meklēšanu nacionālajā, starptautiskajā un Kopienas reģistrā" vadīs LR Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta vadītāja Dace Liberte, bet uz jautājumu "Vai Zintim Nazītim izdosies aizsargāt savu lolojumu? (Darbu aizsardzības iespējas intelektuālā īpašuma tiesību nozaru robežjoslā)" atbildēs LR Patentu valdes vadošais zinātniskais konsultants Jānis Ancītis. Savukārt par dizainparaugu meklēšanu nacionālajā, starptautiskajā un Kopienas reģistrā pastāstīs LR Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta vecākā eksperte dizainparaugu jautājumos Asja Dišlere.


Vietu skaits uz šiem semināriem ierobežots. Pieteikšanās pa tālruni 67226628 vai e-pastu Evita.Lande@patbib.gov.lv


Aicinām iesūtīt jautājumus līdz š.g. 16.aprīlim.


26. aprīlī LR Patentu valdē un Patentu tehniskajā bibliotēkā paralēli semināram rīko Atvērto durvju dienas pasākumus, kuru laikā piedāvājam speciālistu konsultācijas par:

 

1) meklēšanu datubāzēs: 
• Latvijas rūpniecības vēsture
• Rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma aizsardzības Latvijā
• Latvijā pieteiktās un reģistrētās preču zīmes
• Latvijā pieteiktie un reģistrētie dizainparaugi
• esp@cenet

 

2) elektroniskā kataloga izmantošanu.

 

Patentu tehniskās bibliotēkas 2.stāva vestibilā ir aplūkojama izstāde "Cēsu alus darītavai - 420".    

Ziņu sagatavoja:
Dace Buša
LR Patentu valdes
Patentu tehniskās bibliotēkas
Uzziņu un informācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67226628