Šī gada 3. decembrī Rīgas Ekonomikas augstskolas un ESAO kopīgi rīkotajā pasākumā (plkst.13:00-15:00 Rīgā, Strēlnieku ielā 4a, Sorosa auditorijā) tiks prezentēta ESAO tiešsaistes bibliotēka un datu bāze Economic Outlook, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas reģionam un Latvijai.

 

2013. gadā Latvija sāka pievienošanās sarunas ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju jeb ESAO (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD). Tā ir 1961. gadā dibināta starpvaldību organizācija, kas apvieno 34 attīstītākās pasaules valstis, tai skaitā arī 21 ES dalībvalsti. ESAO savu misiju definē kā demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanas veicināšanu, kā arī valstu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstības sekmēšanu globalizācijas kontekstā. Pievienošanās sarunas sākušās arī Lietuvā, savukārt Igaunija savu pievienošanos ESAO atzīmēja 2010. gadā.

 

Sadarbības rezultātā ir iespēja salīdzināt Baltijas valstu un citu ESAO valstu veikumu, izmantojot dažādus ekonomiskos, sociālos un vides standartus. Dati tiek kopīgoti ESAO tiešsaistes bibliotēkā (OECD iLibrary)  kas ir ievērojams zināšanu resurss akadēmisko institūciju, privātā sektora, valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

 

Šī informācijas sesija būs saistoša bibliotēku darbiniekiem, kas strādā ar OECD datu bāzēm, vai plāno to darīt nākotnē un labprāt uzzinātu vairāk par pieejamajiem datiem.

Pasākums noritēs angļu valodā, ieeja tajā ir bez maksas.

 

Programma un reģistrācija: www.sseriga.edu/oecd

Tagi: datu bāzes