2010. gada 8. aprīlī no plkst. 10.30 līdz plkst. 14.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltajā zālē (Rīgā, Tērbatas ielā 75) notiks apaļā galda diskusija "Valsts nozīmes bibliotēkas 2009./2010. gadā: finansiālā situācija, krājuma un pakalpojumu stratēģija, nākotnes prognozes".