Kultūras ministrija uzsākusi Mediju politikas plāna sabiedrisko apspriešanu, kas noslēgsies 20.novembrī. Plāna projekts attiecas uz Mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanu.

Dokumentā ir ņemti vērā vasarā notikušajā Mediju politikas pamatnostādņu sabiedriskajā apspriešanā sniegtie sabiedrības pārstāvju ieteikumi un komentāri. Plāns piedāvā aktivitātes, kuras plānots realizēt piecos rīcības virzienos. Tie ir mediju vides daudzveidība, mediju kvalitāte un atbildīgums, mediju nozares profesionāļu izglītība, mediju pratība un mediju vides drošumspēja. Paredzētās aktivitātes vērstas uz pamatnostādnēs definēto mediju vides problēmu risināšanu.

 

Kultūras ministrija aicina uz aktīvu sabiedrības līdzdalību dokumenta projektu pilnveidošanā. Sabiedrības pārstāvju priekšlikumus apkopo un apspriešanu koordinē Mediju politikas nodaļas eksperte komunikācijas zinātnes doktore Klinta Ločmele.

 

Uzzināt vairāk.

 

 

Ziņu sagatavoja:

Dace Vizule, Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tagi: Mediju politika, Mediju pratība