Valmieras rajona padome izsludinājusi atklātu konkursu "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valmieras rajonā. Datortehnikas iegāde un uzstādīšana, lokālo tīklu ierīkošana un pieslēguma nodrošināšana internetam".
Pretendenti ar konkursa nolikumu var iepazīties Valmieras rajona padomē (Lāčplēša ielā 2, 301. kabinetā). Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22. februārim plkst. 10.00.
 
Pagājušajā gadā Valmieras rajona padome nolēma piedalīties projektā "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valmieras rajonā" kā vadošajam partnerim un koordinēt projekta realizāciju. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF), kopējais finansējums ir Ls 256 888,-. Projektu paredzēts realizēt līdz 2008. gada 31. jūlijam.
 
Projekta mērķis ir izveidot 27 publiski pieejamus interneta pieejas punktus 19 Valmieras rajona vietējās pašvaldībās. Interneta pieejas punkti tiks izveidoti, galvenokārt, pašvaldību bibliotēkās un vienlaicīgi kalpos par tālmācības un pieaugušo izglītības centriem, kā arī pašvaldību un valsts iestāžu, kredītiestāžu un citu institūciju pakalpojumu attālinātas saņemšanas punktiem. Projekta ietvaros paredzēts veikt telpu kosmētisko remontu, mēbeļu iegādi un uzstādīšanu, datortehnikas iegādi un uzstādīšanu, lokālo tīklu un pieslēguma nodrošināšanu internetam.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Eva Eglīte
Valmieras rajona padomes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 42 07174
Fakss: 42 07155