Enciklopēdijas "Latvijas luterāņu baznīcas" visi četri sējumi (1888 lpp.) vienā digitālā grāmatā!

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 90. gadu sākumā Vitolds Mašnovskis un dizaina aģentūra DUE 2005. gadā izdeva ““Latvijas luterāņu baznīcas”, vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā kultūra” enciklopēdijas pirmo sējumu. Kopumā šī vērienīgā, unikālā darba apjoms ir četri enciklopēdiski sējumi - katrs 472. lappušu apjomā latviešu valodā ar tulkojumu angļu valodā. Tajos iekļauti 336 Latvijas luterāņu dievnami, 3192 ārskatu, interjera, iekārtojuma fotoattēli, Broces zīmējumi. Katras baznīcas atrašanās vieta ir attēlota grāmatās ietvertajās kartēs. Enciklopēdijas vērtība ir pievienotajā svešvārdu vārdnīcā un izmantoto avotu sarakstā.

 

Būsim gandarīti, ka četrās enciklopēdijās ietvertā informācija nonāks pie lasītāja digitālā formātā! Mēs papildināsim digitālo bibliotēku grāmatu krātuvi ar izcilu Latvijas kultūrvēsturisku materiālu, rodot iespēju popularizēt autordarbu, iepazīt to un veicināt iegādāties pašu oriģinālo izdevumu.

 

 “Digitālā grāmata .pdf un .jpg formātā dod ātru iespēju ikvienam lasītājam, īpaši jaunajai paaudzei strādāt ar tekstu, bildēm, veidot interpretācijas sev nepieciešamajā veidā, kā arī ir lielisks uzziņas avots ceļojot,” saka izdevēja Inta Bērente Strenga.

 

 “Katras tautas dzīvotspēju un pēctecību var mērīt pēc enciklopēdiju izdošanas”, saka Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Dr.habil.art. Ojārs Spārītis.

 

“Digitālo grāmatu“ atvērs Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags un autors Vitolds Mašnovskis.

 

Aģentūra DUE dod iespēju savā īpašumā iegādāties digitālo enciklopēdiju Kristīgajā veikalā ”Amnis”, Rīgā, Lāčplēša ielā 37.

Ziņu sagatavoja:
Inta Bērente Strenga
Aģentūra “DUE”
Tālr.: 67812790; 26532769