SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” un Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniski pētnieciskais centrs pēc Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) pasūtījuma šobrīd īsteno pētījumu par VKKF kultūras nozaru finansējuma sadalījumu.

Pētījuma mērķis ir izvērtēt līdzšinējo VKKF kultūras nozaru finansējuma sadalījumu, skatot to plašākā nozarēm pieejamā un izmantojamā finansējuma griezumā, un novērtēt tā mērķtiecīgumu un atbilstību VKKF likumā noteiktajam mērķim: “Fonda mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām”.

 

Šīs aptaujas mērķis ir apzināt VKKF projektu iesniedzēju viedokļus un ierosinājumus par VKKF finansējuma piešķiršanas kārtību un nosacījumiem un nepieciešamiem uzlabojumiem tajos.

 

Lai palīdzētu pētniekiem sistemātiski apkopot pētījuma datus, anketu aicināti aizpildīt VKKF projektu vadītājiJa pats/pati neesat VKKF projektu vadītājs/ vadītāja, lūdzam pārsūtīt šo aptaujas anketu to VKKF projektu vadītājiem, kuri ir iesnieguši projektus no Jūsu organizācijas /institūcijas /iestādes.

 

Aptaujas anketu var aizpildīt līdz 2015. gada 16. novembrim.

 

Lai aizpildītu aptauju, dodieties uz šo saiti:

http://www.webresearch.lv/index.php/144513?lang=lv

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā saistībā ar aptauju lūgums sazināties pa e-pastu: zpc@lka.edu.lv


Ziņu sagatavoja:

LKA Zinātniskās pētniecības centrs