Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka šomēnes uzsākusi darbu integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500.

ALEPH ir integrēta bibliotēku informācijas sistēma, kuru bibliotēkas izmanto, lai datorizēti apstrādātu krājumu, automatizētu bibliotekāros procesus un nodrošinātu lasītājiem informācijas pieejamību lokāli un internetā, kā arī sniegtu dažādus pakalpojumus, piemēram, lasītāji internetā var veidot grāmatu rezervēšanas pieprasījumus, skatīt izsniegtās grāmatas, pagarināt grāmatu atdošanas termiņu u.c.  Sistēmas ALEPH 500 darbību Latvijas bibliotēkās nodrošina valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas".

 

Līdz ar to šobrīd integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500 lieto 9 valsts nozīmes Latvijas bibliotēkas:


Latvijas Nacionālā bibliotēka,


Latvijas Universitātes Zinātniskā bibliotēka,


Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka,


Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka,


Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka,


Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka,


Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka,


J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēka,


Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka.

 

LU Akadēmiskā bibliotēka kā Latvijas Universitātes pamata struktūrvienība tika izveidota pagājušajā gadā, ar valdības lēmumu iekļaujot Latvijas Akadēmisko bibliotēku LU sastāvā.

 

Sistēma ALEPH visā pasaulē tiek izmantota vairāk nekā 20 gadus un visu laiku tiek pilnveidota atbilstoši arvien jaunajiem tehnoloģiskajiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas bibliotēkas informācijas laikmetā. Sistēmas izstrādātājs "ExLibris Group" ir vadošs starptautiska mēroga uzņēmums, kas piedāvā dažādus tehnoloģiskos risinājumus bibliotēku un informācijas centru vajadzībām – ALEPH, Voyager, SFX, Metalib, Verde, DigiTool, Primo, ExLibris Rosetta.


 Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" ir dalībniece organizācijā IGeLU, kas ir Starptautiska ExLibris produktu lietotāju organizācija (International Group of ExLibris Users) un kuras mērķis ir nodrošināt visu ExLibris produktu  lietotāju un kompānijas ExLibris sadarbību un veicināt šo sistēmu attīstību, atbilstoši lietotāju vajadzībām. Pašlaik IGeLU darbībā iesaistījušās 185 institūcijas visā pasaulē.

Ziņu sagatavoja:
Ilma Elsberga
v/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7844902; 29119713
www.kis.gov.lv