Kā bibliotēkām realizēt savu potenciālu un kļūt par vietējās sabiedrības epicentru, piedāvājot daudzveidīgus pakalpojumus un iespējas? Kā atbildēt uz dažādu mērķauditoriju vēlmēm un vajadzībām? Aizvadītajā Baltijas bibliotekāru kongresā speciālisti dalījās pieredzē un iedvesmojās jaunu ideju realizēšanai.

Virginija Švediene no Gabrielė Petkevičaitė-Bitė publiskās bibliotēkas Panevēžas apgabalā dalījās pieredzē par bibliotēkas lomu un aktivitātēm pilsoniskas sabiedrības veidošanā. Bibliotēkas paspārnē notiek dažādi izglītojoši konkursi un festivāli, jau par tradicionālām kļuvušas konferences, pieminot Lietuvas vēstures nozīmīgos notikumus. Reaģējot uz aktuālo emigrācijas jautājumu, bibliotēka ir rīkojusi publiskas diskusijas, par to, kā dzīves vidi padarīt pievilcīgāku un mudināt izglītību guvušos jauniešus atgriezties mājās. Ar bibliotēkas starpniecību jaunieši iesaistās dažādās brīvprātīgā darba aktivitātēs. Šogad priekšvēlēšanu laikā bibliotēka uzņēmās moderatora lomu, rīkojot pilsētas mēra kandidātu publiskās diskusijas – lieliska iespēja iedzīvotājiem satikt kandidātus, tos īpaši vērtējot caur kultūras jautājumu prizmu. Etniskā pašapziņa veicināta, rīkojot dialektā rakstīto grāmatu prezentācijas. Pilsoniskās apziņas un piederības stiprināšanai īstenoti vairāki projekti – tostarp konferenču cikls par grāmatu un bibliotēku vēsturi reģionā, kā arī Panevēžas kultūrai veltīts digitāls projekts par nozīmīgākajām vēstures liecībām, vietām un personībām.


Bibliotēku līdzdalība publiskās aktivitātēs 

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa vēstīja par bibliotēkas veiksmīgo sinerģiju ar pilsētas dzīves norisēm. Aktīva bibliotēku līdzdalība pilsētas dzīvē sniedz lielu pievienoto vērtību – tā kalpo ne tikai lasīšanas veicināšanai, bet iedrošina arī sajust un atklāt bibliotēkas piedāvātās iespējas. Bibliotēkā rīkoti daudzveidīgi pasākumi (ģimeņu dienas, jaunā mācību gada sākuma atzīmēšana u.c), īstenotas radošas aktivitātes pilsētā – piemēram, metāla svētku apmeklētājus priecējis bibliotēkas rīkotais grāmatu maiņas punkts, ar krāšņi noformētu peldlīdzekli bibliotekāru komanda piedalījusies ikgadējā Lielupes piena paku regatē.

 

Klaipēdas publiskās bibliotēkas vadītāja Eugenija Koveckiene analizēja bibliotēkas lomu un attīstību pārmaiņu laikā. Bibliotēkas šodien piedzīvo dubultu izaicinājumu – līdztekus tradicionālajiem pakalpojumiem aizvien pieprasītākas kļūst informācijas tehnoloģiju iespējas un pakalpojumi, un bibliotēkām jāspēj mainīties atbilstoši lietotāju vajadzībām. Turklāt daudzo aktivitāšu gūzmā nedrīkst aizmirst par lasīšanas nozīmes akcentēšanu.

 

Pieredze dažādu sabiedrības grupu iesaistīšanā

Valmieras bibliotēkas speciāliste Svetlana Sprūža dalījās pieredzē par bibliotēkas pieredzi dažādu sabiedrības grupu iesaistīšanā un apmācīšanā. EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programmas atbalstītā projektā "Lasi un tev sekos" jaunieši iedvesmoti lasīt un atklāt, kā tehnoloģijas var padarīt lasīšanu aizraujošāku. 

Projekta dalībnieki testēja  lasīšanas aplikāciju "Fabula", piedalījās interaktīvās lasītavas izveidē, sekoja līdzi tam, ko lasa viņu draugi, un iegūto pieredzi varēja prezentēt vienaudžiem un citiem interesentiem. Projekta laikā Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām – ierīkota interaktīvā siena, virtuālās realitātes brilles "Oculus Rift" un "Xbox" spēļu konsoles. Savukārt, programmas Nordplus atbalstītā projektā „Radošo sapņu forums bibliotēkā” seniori apmeklēs publiskās lekcijas un apgūs jaunas, noderīgas prasmes.

 

Viļņas Ģedimina tehniskās universitātes bibliotēkas Asta Katinaite-Griežiene stāstīja par bibliotēkas darbu un izaicinājumiem, veicot lasītāju-studentu apkalpošanu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta atbalstam informācijas meklēšanā, izmantojot dažādas datubāzes un resursus. Bibliotēka nodrošina informācijas un sadarbības tiltu: bibliotēka – universitāte – students, sekmējot studentu integrāciju zinātniskajā vidē, palīdzot atrast materiālus lekcijām un patstāvīgajiem darbiem. Noderīgi knifi – elektroniskajā katalogā iespējams skatīt arī izdevumu vākus, aplūkot satura rādītājus, tā precīzāk nosakot izdevuma atbilstību izvēlētajam tematam.

 

Par informācijas pakalpojumu nodrošināšanu un lietotāju apmācību informācijpratībā dalījās arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Informācijas pakalpojumu sektora vadītāja Ginta Zalcmane. Apmācības aptver dažādu paaudžu lietotājus, tās tiek veiktas gan grupās, gan individuāli. Tiek īstenoti sadarbības projekti ar skolām, augstskolām, izglītības un kultūras centriem. Jau patlaban un arī turpmāk plānots mācību materiālus un metodes saistīt ar digitālo apmācību iespējām, padarot informāciju ērti pieejamu tiešsaistē. Mūsdienās aktuālās informācijas un mediju prasmes var apgūt arī jaunatklātajā LNB informācijas un radošuma vidē "Telpa -15+", kas īpaši piemērota jauniešu auditorijai.

 

Viļņas Centrālās bibliotēkas pārstāves Julija Glosaite un Tautvile Jurgelevičiene dalījās iespaidos par dalību starptautiskā projektā "Trans E-scouts", kurā iesaistīti un veiksmīgi sadarbojušies jaunieši un seniori. Bibliotēkas uzrunātie jaunieši palīdzējuši apgūt senioriem apgūt informācijas tehnoloģiju prasmes, savukārt vecākās paaudzes pārstāvji kā mentori palīdzējuši jauniešiem izvērtēt labākās karjeras un personības attīstības iespējas. Šādā veidā bibliotēka sekmējusi paaudžu sadarbību, kompetenču un prasmju apmaiņu.

 

Iespaidi un secinājumi

  • Bibliotēkas jau šobrīd piedāvā daudzas radošas, inovatīvas programmas un pakalpojumus sabiedrībai, iesaistās sabiedrības dzīves norisēs un pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā. Šādu projektu panākumu ķīla ir aktīva komunikācija ar vietējo sabiedrību un viedokļu līderiem, izzinot auditorijas vēlmes un vajadzības, kā arī nebaidoties rīkot dažādas aktivitātes ārpus ierastajām bibliotēkas telpām un tradicionālo scenāriju robežām.

 

  • Bibliotēkas šodien piedzīvo dubultu izaicinājumu – līdztekus tradicionālajiem pakalpojumiem aizvien pieprasītākas kļūst informācijas tehnoloģiju iespējas un pakalpojumi, un bibliotēkām jāspēj mainīties atbilstoši lietotāju vajadzībām.

 

  • Dažādu mērķauditoriju (jaunieši, seniori, studenti) uzrunāšana un iesaistīšana lasīšanas projektos, informācijpratības apguvē un apmācībā sekmē ne vien jaunu prasmju apguvi, bet arī sadarbību un sapratni dažādu paaudžu starpā. Turklāt, šādu projektu īstenošana palīdz bibliotēkām ieviest jaunus un pieprasītus pakalpojumus.

 

LASĪT VAIRĀK 

Citi kongresā apspriestie temati un saistītie pasākumi:

Ziņu sagatavoja:

Ieva Krūmiņa, Latvijas Bibliotēku portāla redaktore

Tagi: CoBaL10