Strādnieks, kurš cietis negadījumā Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvlaukumā, traumu guvis savas vainas dēļ – proti, viņš nav ievērojis darba drošības noteikumus, ko pats arī atzinis, tā valsts aģentūru "Jaunie "Trīs brāļi"" informēja būvniecības uzņēmumu konsorcijs "VIALLS", ar kuru noslēgts līgums par ēkas Uzvaras bulvārī 2 demontāžu.
Pēc būvdarbu vadītāja sniegtajām ziņām, strādnieks norobežotajā bibliotēkas būvlaukuma teritorijā atradies ārpus sava darba laika. Negadījuma brīdī sagāzusies ķieģeļu kaudze un strādniekam ir lauzta kāja. Trauma ir vidēji smaga, vīrietim veikta operācija un ar viņa ģimenei tiks nodrošināta finansiālā palīdzība ārstēšanās izdevumu segšanai.
 
Par negadījumu operatīvi informēta gan policija, gan Valsts darba inspekcija, kas Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvlaukumā veic regulāras pārbaudes.
 
Līgumu ar konsorciju "VIALLS" par ēkas Uzvaras bulvārī 2 demontāžu valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" parakstīja pērnā gada 30. augustā, bet darbu izpildes termiņš ir šī gada 20. marts. Par darba drošības noteikumu ievērošanu būvobjektā pilnībā ir atbildīgs darbu veicējs, šajā gadījumā konsorcijs "VIALLS".
 
Ēkas Uzvaras bulvārī 2 nojaukšana notiek saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 2006. gada 6. decembrī pieņemto lēmumu, kas uzliek par pienākumu saglabāt ēkas detaļas un dekoratīvos elementus, kas speciālā ekspertīzē atzīti par arhitektoniski vērtīgiem. Daļa dekoratīvo elementu tiks izmantoti teritorijā līdzās Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.
 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 7358531, Mob.tālr. +371 29405397