21. janvārī Latvijas Universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Akadēmiskā bibliotēka vienojās par trīspusēju sadarbību vairākās jomās.
 
Vienošanos parakstīja Latvijas Universitātes rektors prof. Mārcis Auziņš, Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks un Akadēmiskā bibliotēkas direktore Venta Kocere. Vienošanās apliecina trīspusējo vēlmi nostiprināt un padziļināt sadarbību profesionālajā jomā, kā arī sekmēt trīs lielāko Latvijas zinātnisko bibliotēku nozīmes pieaugumu Latvijas izglītības, zinātnes un kultūras attīstībā.
Sadarbības partneri vienojas par šādiem sadarbības virzieniem: krājumu attīstības koordinācija; digitālās bibliotēkas veidošana; elektronisko resursu veidošana un izmantošana; lasītāju apkalpošana un lasītāju apmācība; krājumu saglabāšana un restaurācija; vienota valsts repozitārija veidošana, kā arī citiem sadarbības viediem.
 
Vienošanās izpildes detaļas tiks precizētas sadarbības gaitā, atsevišķu vienošanos ietvaros ierosinot un īstenojot jaunas sadarbības iniciatīvas.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Universitātes Preses centrs
© Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs