2015. gada 10.–18. oktobrī jau trešo reizi notiks ES programmēšanas nedēļa. Visā Eiropā miljoniem bērnu, jauniešu, pieaugušo, vecāku, skolotāju, uzņēmēju un politikas veidotāju atkal pulcēsies īpašos pasākumos un klasēs, lai apgūtu programmēšanu un iemācītos radīt ko jaunu.

 

“Digitālās prasmes ir ļoti būtisks reāli strādājoša digitālā vienotā tirgus priekšnoteikums, un tās mums palīdz saprast, kā veidota mūsdienu pasaule, kur viss kļūst aizvien ciešāk saistīts. Lai varētu programmēt, ir jāiemācās ne vien pati programmēšana, bet arī jāuzlabo problēmu risināšanas prasme, māka sazināties, sadarboties un būt radošam. Visas šīs īpašības ir vajadzīgas darbavietās gan tagad, gan nākotnē,” tā Andruss Ansips, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kura pārziņā ir digitālais vienotais tirgus.

 

ES programmēšanas nedēļas mērķis ir popularizēt programmēšanu, atmaskot mītus par šo nodarbi un pulcināt vienkopus cilvēkus, kuri vēlas šīs prasmes apgūt. Lai kas jūs arī nebūtu — bērns, pieredzējis programmētājs, jaunietis, vecāks, skolotājs, skola vai uzņēmums  — veidojiet savu programmēšanas nedēļas pasākumu un to ievietojiet to codeweek.eu kartē. Alesandro Boļolo, kurš vada 90 ES programmēšanas nedēļas brīvprātīgo, teica: “Senos laikos mēs daudzas lietas, kas pārveidoja mūsu dzīvi, taisījām, izmantojot akmeni, dzelzi, papīru un zīmuli. Nu mēs dzīvojam citā laikmetā, kur pār pasauli valda kods. Dažādos laikmetos ir pieprasīti atšķirīgi speciālisti un prasmes. Programmēšanas nedēļā vēlamies ikvienam eiropietim dot iespēju atklāt programmēšanu un gūt no tās prieku. Mācīsimies programmēt, lai veidotu savu nākotni!”

 

Kā jūs varat piedalīties ES programmēšanas nedēļā?

  • Bērni, pusaudži un pieaugušie var piedalīties programmēšanas pasākumos un rīkot paši savus pasākumus, lai parādītu citiem, kā programmējot varat radīt jaunas lietas.
  • Programmētāji var organizēt darbseminārus vietējās skolās, tehniskās jaunrades klubos vai sabiedriskajos centros.
  • Bibliotekāri var rīkot apmācības un tikšanās, iesaistīt pieaugušos un bērnus; šajā darbā var noderēt programmas Public Libraries 2020 sagatavotie ieteikumi un informācija par programmēšanas apmācību kustībām pasaulē. Uzzināt vairāk.
  • Skolotāji, kuri māk programmēt, var vadīt programmēšanas kursus, dalīties ar mācību stundu plāniem, organizēt seminārus kolēģiem.
  • Skolotāji, kuri nemāk programmēt, var rīkot seminārus vai aicināt vecākus un skolēnus mācīt cits citam programmēšanu.
  • Vecāki var mudināt savus bērnus piedalīties programmēšanas seminārā.
  • Uzņēmumi un bezpeļņas organizācijas var nodrošināt telpas programmēšanas semināriem, iesaistīt savus darbiniekus kā instruktorus akcijā “atpakaļ uz skolu”, organizēt izklaidējošus programmēšanas uzdevumus mācību dalībniekiem vai sponsorēt programmēšanas pasākumus.
  • Ikviens, kurš nodarbojas ar programmēšanu, var pastāstīt par savu pieredzi un iedvesmot citus!

 

Informācija par Eiropas Savienības valstīs organizētajiem pasākumiem pieejama mājas lapā www.codeweek.eu

 

Avots: ec.europa.eu/latvia