14. februārī plkst. 12.30 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (Lomonosova ielā 1a) 405. auditorijā notiks LU 66. konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēde.
Sēdes programma:
 
B. Holma
Jaunākās tendences zināšanu organizācijā
 
B. Mūze
Informācijas avotu izmantošana un citēšana Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studentu pētniecības darbos 2007. gadā
 
I. Kalniņa
Bibliogrāfijas teorijas aktuālās tendences
 
D. Pakalna
Drošas interneta vides nodrošināšana bērniem publiskajās bibliotēkās
 
V. Gerkena
Saskarsmes veidošana ar netipiskiem bibliotēkas lietotājiem
 
V. Bikše, D. Brigmane, E. Ragozina
Bibliotekāra profesionālās ētikas kodekss
 

Kontaktinformācija:
Viesturs Zanders
E-pasts: viesturs.zanders@lu.lv