Kā apliecina Pjū centra jaunākie pētījumi ASV, sabiedrība ir ieinteresēta saņemt jaunus pakalpojumus bibliotēkās un atzīst, ka tām ir svarīga loma vietējo kopienu attīstībā. Tomēr pazīmes liecina, ka bibliotēku apmeklētāju aktivitāte pēdējos trīs gados ir kritusies, lai gan to vēl nevar nosaukt par vispārēju tendenci.

Daudzi aptaujātie uzskata, ka bibliotēkām vajadzētu:

  • atbalstīt vietējo izglītības sistēmu;
  • kalpot īpašām sabiedrības daļām, piemēram, veterāniem u.c.;
  • palīdzēt vietējiem uzņēmējiem, darba meklētājiem un tiem, kuri tiecas uzlabot savas prasmes;
  • ieviest jaunākās tehnoloģijas, piemēram, 3-D printerus u.c.

 

Bibliotēku pakalpojumi digitālajā laikmetā

Pētījums iezīmē duālas atšķirības uzskatos pat bibliotēku attīstību – vairums cer, ka bibliotēkas saglabās tradicionālos pakalpojumus, piemēram, drukāto grāmatu izsniegšanu. Tikmēr ir tādi, kas uzskata, ka bibliotēkām vajadzētu aktīvāk piemēroties pasaulei, kurā informācija arvien vairāk kļūst pieejama digitālā formā, jebkurā laikā un vietā. Uzzināt vairāk.

 

Internets ir mainījis informācijas meklēšanas un iegūšanas paradumus, un tagad tos ietekmē arī e-grāmatu popularitātes kāpums. Publiskās bibliotēkas ASV cenšas pielāgot savus pakalpojumus jaunajiem apstākļiem un vienlaikus kalpo to lietotāju vajadzībām, kuri uzticas tradicionālajiem resursiem. Pētījums par amerikāņu attieksmi pret publiskajām bibliotēkām atklāj, ka daudzi  ir ieinteresēti, lai bibliotēku digitālo pakalpojumi klāsts būtu lielāks, taču arī drukātās grāmatas digitālajā laikmetā joprojām tiek atzītas par svarīgām.

 

Biežāk minētie iemesli bibliotēku lietošanas pieaugumam – aptaujātie izmantojuši iespēju apmeklēt bibliotēku kopā ar bērniem vai mazbērniem, pievērsušies pētniecības darbam vai vairāk ņēmuši lasīt grāmatas. Savukārt biežāk minētie iemesli, kāpēc bibliotēkas lietotas retāk – iegūt grāmatas un pētījumiem nepieciešamo informāciju ērtāk ir tiešsaistē; bibliotēku vairs neizmanto, jo bērni ir izauguši, studijas vai darba gaitas ir beigušās; nav laika. Uzzināt vairāk.

 

Bibliotēku nozīme sabiedrībā

Iepriekš veikts pētījums apliecina, ka Amerikas iedzīvotāji augstu vērtē publisko bibliotēku nozīmi vietējā sabiedrībā, novērtējot gan iespēju piekļūt materiāliem un resursiem, gan rakstpratības veicināšanu, gan ietekmi uz vispārējo dzīves kvalitāti. Lielākā daļa amerikāņu apgalvo, ka viņiem publiskajās bibliotēkās ir bijusi tikai pozitīva pieredze, tiek pozitīvi novērtēts bibliotēkas resursu un pakalpojumu klāsts. 

Daži no pētījumā gūtajiem datiem:

  • Kā vērtīgākie bibliotēku pakalpojumi novērtēta piekļuve grāmatām un medijiem, bibliotekāra palīdzība un iespēja izmantot klusu un drošu vidi.
  • Lielākā daļa aptaujāto (91%) zina, kur atrodas tuvākā bibliotēka, tomēr daudzi atzīst, ka maz pārzina piedāvātos pakalpojumus (20%) vai par tiem nezina neko (10%).

Uzzināt vairāk par pētījuma rezultātiem.

 

Izmantotie avoti: 

Horrigan John B. Libraries at the Crossroads. 15.09.2015. http://www.pewinternet.org/2015/09/15/libraries-at-the-crossroads/

Duggan M. Purcell K., Rainie L., Zickuhr K. How Americans Value Public Libraries in Their Communities. 11.12.2013. http://libraries.pewinternet.org/2013/12/11/libraries-in-communities/

Purcell K., Rainie L., Zickuhr K. Library Services in the Digital Age. 22.01.2013. http://libraries.pewinternet.org/2013/01/22/library-services/

Pētījumi par sabiedrības attieksmi pret bibliotēkām un to attīstību ASV

Kā apliecina Pjū centra jaunākie pētījumi ASV, sabiedrība ir ieinteresēta saņemt jaunus pakalpojumus bibliotēkās un atzīst, ka tām ir svarīga loma vietējo kopienu attīstībā. Tomēr pazīmes liecina, ka bibliotēku apmeklētāju aktivitāte pēdējos trīs gados ir kritusies, lai gan to vēl nevar nosaukt par vispārēju tendenci.

Daudzi aptaujātie uzskata, ka bibliotēkām vajadzētu:

·         atbalstīt vietējo izglītības sistēmu;

·         kalpot īpašām sabiedrības daļām, piemēram, veterāniem u.c.;

·         palīdzēt vietējiem uzņēmējiem, darba meklētājiem un tiem, kuri tiecas uzlabot savas prasmes;

·         ieviest jaunākās tehnoloģijas, piemēram, 3-D printerus u.c.

Pētījums iezīmē duālas atšķirības uzskatos pat bibliotēku attīstību – vairums cer, ka bibliotēkas saglabās tradicionālos pakalpojumus, piemēram, drukāto grāmatu izsniegšanu. Tikmēr ir tādi, kas uzskata, ka bibliotēkām vajadzētu aktīvāk piemēroties pasaulei, kurā informācija kļūst arvien vairāk pieejama digitālā formā, jebkurā laikā un vietā.

Uzzināt vairāk par pētījuma rezultātiem.

 

Bibliotēku pakalpojumi digitālajā laikmetā

Internets ir mainījis informācijas meklēšanas un iegūšanas paradumus, un tagad tos ietekmē arī e-grāmatu popularitātes kāpums. Publiskās bibliotēkas ASV cenšas pielāgot savus pakalpojumus jaunajiem apstākļiem un vienlaikus kalpo to lietotāju vajadzībām, kuri uzticas tradicionālajiem resursiem. Pētījums par amerikāņu attieksmi pret publiskajām bibliotēkām atklāj, ka daudzi  ir ieinteresēti, lai bibliotēku digitālo pakalpojumi klāsts būtu lielāks, taču arī drukātās grāmatas digitālajā laikmetā joprojām tiek atzītas par svarīgām.

 

Daži no pētījumā gūtajiem datiem:

·         Biežāk minētie iemesli bibliotēku lietošanas pieaugumam – aptaujātie izmantojuši iespēju apmeklēt bibliotēku kopā ar bērniem vai mazbērniem, pievērsu pētniecības darbam vai vairāk ņēmuši lasīt grāmatas. Savukārt biežāk minētie iemesli, kāpēc bibliotēkas lietotas retāk – iegūt grāmatas un pētījumiem nepieciešamo informāciju ērtāk ir tiešsaistē; bibliotēku vairs neizmanto, jo bērni ir izauguši, studijas vai darba gaitas ir beigušās; nav laika.

Uzzināt vairāk par pētījuma rezultātiem.

 

Bibliotēku nozīme sabiedrībā

Iepriekš veikts pētījums apliecina, ka Amerikas iedzīvotāji augstu vērtē publisko bibliotēku nozīmi vietējā sabiedrībā, novērtējot gan iespēju piekļūt materiāliem un resursiem, gan rakstpratības veicināšanu, gan ietekmi uz vispārējo dzīves kvalitāti. Lielākā daļa amerikāņu apgalvo, ka viņiem publiskajās bibliotēkās ir bijusi tikai pozitīva pieredze, tiek pozitīvi novērtēts bibliotēkas resursu un pakalpojumu klāsts.

Daži no pētījumā gūtajiem datiem:

·         Kā vērtīgākie bibliotēku pakalpojumi novērtēta piekļuve grāmatām un medijiem, bibliotekāra palīdzība un iespēja izmantot klusu un drošu vidi.

·         Lielākā daļa aptaujāto (91%) zina, kur atrodas tuvākā bibliotēka, tomēr daudzi atzīst, ka maz pārzina piedāvātos pakalpojumus (20%) vai par tiem nezina neko (10%).

Uzzināt vairāk par pētījuma rezultātiem.

Izmantotie avoti:

Horrigan John B. Libraries at the Crossroads. 15.09.2015. http://www.pewinternet.org/2015/09/15/libraries-at-the-crossroads/

Duggan M. Purcell K., Rainie L., Zickuhr K. How Americans Value Public Libraries in Their Communities. 11.12.2013. http://libraries.pewinternet.org/2013/12/11/libraries-in-communities/

Purcell K., Rainie L., Zickuhr K. Library Services in the Digital Age. 22.01.2013. http://libraries.pewinternet.org/2013/01/22/library-services/

Ziņu sagatavoja:

Ieva Krūmiņa, Bibliotēku portāla redaktore