2015. gada 22. septembrī Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centrā Kalpaka bulvārī 4, Rīgā notiks zinātniskā konference "LU Rakstu nozīmība: nenovērtēta vai pārvērtēta".

Konferences darbu atklās Latvijas Universitātes rektors profesors Indriķis Muižnieks, bet norisi vadīs LU Bibliotēkas direktore Dr.paed. Iveta Gudakovska. Zinātniskā konference pulcēs pētniekus, mācībspēkus, LU Rakstu publikāciju autorus un sastādītājus. Programmā paredzēts ievērojams priekšlasījumu skaits, ko ievadīs LU Bibliotēkas sistēmbibliotekāres Ilgas Rampānes referāts par LU Rakstiem LU e-resursu repozitorijā. Referenti veidos domu apmaiņu par LU Rakstu nozīmību, kuru  vidū Dr.paed. Ilgonis Vilks, profesore Inta Brūna, profesore Biruta Sloka, profesors Valdis Tēraudkalns, docents Andris Šnē, profesors Ģederts Ieviņš, asoc.profesors Jānis Švirksts un citas ievērojamas akadēmiskās sabiedrības personības.

 

Konferences ietvaros notiks virtuālās, stendu un LU Rakstu izdevumu izstādes "Pēc četriem mirkļiem 100 gadi: LU Raksti" atklāšana, kas veltītas Latvijas Universitātes 96.gadadienai. 

 

LU Rakstu izdevumu izstādē būs aplūkojama – pirmā juridiskā satura publikācija Latvijas Augstskolas rakstu kopsērijā  K. Balodis "La Latvie", kas izdota 1922. gadā. Zinātnisko rakstu 4. izlaidumā, kas veltīts tehniskajām zinātnēm – slavena arhitekta, pilsētu plānotāja, viena no „Architektu vienības” dibinātājiem profesora Pētera Bērzabinda raksts, kas izdots 1957. gadā. No jaunākiem LU Rakstiem pieminams "Izglītības un Zinātnes pedagoģija mūsdienu pasaulē", kas izdots 2002. gadā. Izstādē būs eksponēti arī citi ļoti nozīmīgi un vēsturiski LU Rakstu sējumi.

 

LU Raksti ir nozīmīgi LU pētnieciskās darbības rezultātus apkopojoši izdevumi, kas ļauj iepazīt un izvērtēt Latvijas zinātniskās domas attīstību Eiropas un pasaules kontekstā. LU Raksti, sākotnēji ar nosaukumu "Latvijas Augstskolas Raksti", tiek izdoti kopš 1921. gada. Izdevumi sniedz ieskatu sava laika aktuālajos pētniecības virzienos un ļauj iepazīties ar LU pētnieku un mācībspēku zinātniskajām publikācijām.

 

Konferencei iespējams pieteikties aizpildot pieteikuma formu vai pa tālr. 28656010, vai e-pastu: sindija.iesalniece@lu.lv.

 

Konferences programma.

Tagi: LU Raksti