2015. gada 3.‒4.septembrī Jūrmalā norisinājās tradicionālais Baltijas valstu nacionālo arhīvu speciālistu seminārs, kura tēma bija "Pieejamība digitālajā laikmetā: izaicinājumi un iespējas".

Šogad semināru organizēja Latvijas Nacionālais arhīvs, un tajā piedalījās Latvijas Nacionālā arhīva direktores Māras Sprūdžas, Igaunijas valsts arhīvista Prīta Pirsko (Priit Pirsko) un Lietuvas galvenā arhīvista Dr. Ramoja Kraujeļa (Dr. Ramojus Kraujelis) vadītā delegācija. 

 

Seminārā atbildīgās amatpersonas no katras Baltijas valsts ziņoja par aktualitātēm arhīvu nozarē. Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietniece Ingūna Slaidiņa prezentēja Latvijas Valsts Vienotās arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) funkcionālās iespējas. VVAIS apguves un pilnas funkcionalitātes nodrošināšana Latvijā šobrīd ir nozares izaicinājums digitālajā jomā. 

 

Igaunijas valsts galvenais arhīvists Prīts Pirsko informēja, ka šī brīža nozīmīgākā aktualitāte Igaunijas arhīvu nozarē ir jaunās Nacionālā arhīva ēkas Noora celtniecība. Noora celtniecībai un labiekārtošanai atvēlēti gan Igaunijas valsts budžeta, gan Eiropas savienības fondu līdzekļi. No 2014. līdz 2016. gadam uz Noora tiks pārvietoti 3,5 miljoni dokumentu. Tiek plānots, ka glabātuvju piepildīšanai būs nepieciešami 8 – 12 gadi. Igaunijā kopumā tiek modernizēta arhīvu infrastruktūra. Plānots, ka, salīdzinot ar 1999. gadu, kad arhīvu dokumenti tika glabāti 18 ēkās, 2017. gadā dokumenti būs izvietoti 7 ēkās, t.sk., 75% ‒ modernās glabātuvēs. 

 

Lietuvas galvenā arhīvista Dr. Ramoja Kraujeļa skatījumā viena no nozares aktualitātēm Lietuvā ir Attīstības programmas 2016 pieņemšana. Ar šo programmu plānots atbalstīt nacionālo arhīvu attīstību. Kopumā 2015. gadā Lietuvā ir ievērojami palielinājies valsts budžeta finansējums arhīvu nozarei. Kauņas apriņķa arhīvu direktors Gintars Dručkus (Gintaras Dručkus) vērsa uzmanību uz to, ka šobrīd Lietuvā arhīvi strādā "Google Society", kura dod priekšroku pakalpojumu saņemšanai digitālā veidā – neizejot no savām mājām un darba vietām. Semināra noslēgumā Baltijas valstu nacionālo arhīvu vadītāji uzsvēra savstarpējās sadarbības nozīmīgumu dokumentārā mantojuma saglabāšanas jautājumos, ņemot vērā jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas. 

 

Baltijas arhīvistu nākamā tikšanās paredzēta 2017. gadā Lietuvā.

Ziņu sagatavoja:

Latvijas Nacionālais arhīvs

Tagi: Arhīvi