Pētījumu 2007. gada septembrī-decembrī pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma un ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu veica Baltijas Sociālo Zinātņu institūts.
Pētījumu veido divas daļas: vidējo profesionālo kultūrizglītības iestāžu vadītāju un augstskolu vadītāju un nodaļu/ katedru vadītāju ekspertu aptauja un 2005.-2007. gada kultūrizglītības iestāžu absolventu aptauja.
 
Ekspertu aptaujā tika aptaujāti 16 vidējo profesionālo kultūrizglītības iestāžu vadītāji un skolotāji un 41 augstskolu vadītājs vai nodaļu/ katedru vadītāji. Kopā 57 eksperti. Ekspertu aptauja sniedz kultūrizglītības iestāžu vadītāju viedokli par audzēkņu sagatavotību darba tirgum un pašu darba tirgu kultūras sfērā, kā arī informāciju par to, kāds valsts atbalsts būtu nepieciešams kultūrizglītības iestāžu darba nodrošināšanai un uzlabošanai.
 
2005.-2007. gada kultūrizglītības iestāžu absolventu aptaujā tika aptaujāti 220 absolventi, no tiem: - vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventi – 101; - augstskolu absolventi – 119.
 
Šī aptauja sniedz ieskatu kultūrizglītības iestāžu absolventu uzvedībā pēc mācību beigšanas. Aptaujas metode – telefonintervijas pēc iepriekš sagatavotas datu bāzes ar absolventu telefoniem.
 
Pētījuma aptaujas anketa, kā arī ekspertu interviju jautājumi tika veidoti tā, lai būtu nodrošināta iespēja veikt salīdzinājumu ar pētījuma rezultātiem 2002. gadā.
 
Pētījuma rezultātā tika dots darba tirgus vērtējums kultūras sfērā un noskaidrots ekspertu viedoklis par absolventu sagatavotību darba tirgum, kā arī apskatīta kultūrizglītības iestāžu absolventu uzvedība pēc mācību beigšanas un galvenās tendences absolventu nodarbinātībā.
 
Tāpat tika sniegti arī ekspertu un absolventu ieteikumi izglītības kvalitātes celšanai un darba tirgus situācijas uzlabošanai.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
LR Kultūras ministrija