Septembrī Latvijas lielākās zinātniskās un augstskolu bibliotēkas uzsāka darbu ar bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH 500 jauno versiju. ALEPH 500 darbību Latvijas bibliotēkās nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs.

Sistēmas jaunā, 22.versija https://kopkatalogs.lv/F lasītājiem piedāvā plašu pakalpojumu klāstu internetā, meklēšanu un atlasīšanu katalogā pēc dažādiem kritērijiem, kā arī vienlaicīgi vairākās datubāzēs. Sameklēto un atlasīto rezultātu sarakstam piedāvātas dažādas kārtošanas opcijas, izvēlētos ierakstus var saglabāt e-plauktā vai uz sava lokālā datora, vai arī nosūtīt pa e-pastu. 

 

Autorizētie lietotāji jaunajā versijā var veidot grāmatu rezervēšanas pieprasījumus, skatīt informāciju par izsniegtajām grāmatām, pagarināt grāmatu atdošanas termiņu pēc izvēles gan visiem izsniegumiem uzreiz, gan tikai atsevišķiem; skatīt izsniegumu vēsturi, rezervēšanas pieprasījumus, rezervēšanas pieprasījumu vēsturi un maksājumus. Savā e-plauktā lietotājs var redzēt, kuriem eksemplāriem ir izveidots rezervēšanas pieprasījums. Augstskolu bibliotēkas piedāvās ļoti pieprasītās grāmatas iepriekšrezervēt uz konkrētu laika periodu, piemēram, uz lekcijas laiku.

 

Bibliotēku darbiniekiem sistēmas jaunajā versijā ievērojami uzlabota bibliotekāro procesu izpildes funkcionalitāte rediģēšanas darbā ar eksemplāriem un komplektēšanas procesā, kā arī pieejams plašāks izvēlņu piedāvājums  kataloģizēšanā un nodrošinātas papildu iespējas lasītāju apkalpošanā.


ALEPH ir integrēta bibliotēku informācijas sistēma, kuru bibliotēkas izmanto, lai datorizēti apstrādātu krājumu, automatizētu bibliotekāros procesus un nodrošinātu lasītājiem informācijas pieejamību lokāli un internetā, kā arī sniegtu dažādus pakalpojumus.

 

Integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500 lieto un valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogu veido Latvijas Nacionālā bibliotēka un 11 Latvijas augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas  Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Ekonomikas un Kultūras augstskolas bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēka, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka, Latvijas Kultūras koledžas bibliotēka. Ar sistēmu ALEPH 500 strādā arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un Valsts izglītības satura centrs.


Šobrīd Kopkatalogā pieejami vairāk kā 750 tūkstoši ierakstu. Gadā tas vidēji tiek papildināts ar 53 tūkstošiem jaunu ierakstu. Šī sistēma visā pasaulē tiek izmantota vairāk nekā 20 gadus, un tās izstrādātājs ExLibris Group ir vadošs starptautiska mēroga uzņēmums, kas piedāvā dažādus tehnoloģiskos risinājumus bibliotēku un informācijas centru vajadzībām. Latvijā bibliotēku vajadzībām sistēma ALEPH 500 tika iegādāta 1998. gadā,  kad izsludināja starptautisku konkursu par vienotās informācijas sistēmas iegādi. Saskaņā ar pašu bibliotēku pārstāvju vērtējumu par vispiemērotāko tika atzīta Exlibris Group integrētā informācijas sistēma ALEPH 500.

Ziņu sagatavoja:

Ilma Elsberga
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv


 

Tagi: ALEPH, Kopkatalogs