Šī gada 12.–13. oktobrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, norisināsies desmitais – jubilejas – Baltijas bibliotekāru kongress (Congress of Baltic Librarians, CoBaL). Kongresa centrālā tēma ir “Bibliotēkas sabiedrībā”, kuras ietvaros diskutēsim par to, kāda šodien ir bibliotēkas loma sabiedrībā.

Bibliotēkas uzņemas pildīt aizvien jaunas funkcijas un, atbildot uz mainīgajām sabiedrības vajadzībām, piedāvā jaunus inovatīvus pakalpojumus, izejot ārpus ierastā bibliotēku pakalpojumu klāsta. Kongresā paraudzīsimies uz bibliotēku darbību no malas, aplūkojot, kā bibliotēku darbība iekļaujas plašākā sabiedrībā notiekošu attīstības procesu kontekstā, kā bibliotēkas reaģē uz IFLA tendenču ziņojumā ieskicētajām izmaiņām sabiedrībā. Vēlami arī konkrēti pieredzes stāsti, kā bibliotēkas ir reaģējušas uz izmaiņām sabiedrībā, īstenojot inovatīvas programmas un aktivitātes.


Aicinām ikvienu Latvijas bibliotekāru dalīties savā pieredzē, īpašu uzmanību pievēršot šādām tēmām:

  • Bibliotēku atbalsts formālajai un neformālajai izglītībai;
  • Bibliotēkas kā informācijpratības un medijpratības prasmju attīstītājas;
  • Bibliotēkas kā lasīšanas veicinātājas;
  • Bibliotēkas kā prasmju attīstības platformas;
  • Bibliotēkas kā kultūras telpas;
  • Bibliotēkas kā vietas radīšanai un pašizpausmei;
  • Inovatīvs atbalsts sabiedrības vajadzībām;
  • Bibliotēkas pakalpojumu komunikācija.


Pieteikumus referātiem par minētajām tēmām iesūtīt līdz šī gada 31. augustam, sūtot uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com. Referāta prezentācijas ilgums – 10–15 minūtes, un tā būs jāsniedz angļu valodā. Pieņemto referātu autoriem tiks nodrošināta bezmaksas līdzdalība kongresā (izņemot sociālo programmu).


Kongresu organizē Latvijas Bibliotekāru biedrība sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas bibliotekāru biedrībām. Baltijas bibliotekāru kongress tiek organizēts vienlaikus ar Latvijas Bibliotekāru biedrības 17. konferenci, kas norisināsies turpat Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās no 13. līdz 14. oktobrim.


Attēlā: CoBaL karoga nodošana Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētājai Silvijai Tretjakovai 9. CoBaL kongresā 2011. gadā Lietuvā, Traķos. Foto: Imants Blūms

Tagi: Bibliotekāru kongresi