Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūts 2007. gada 24. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Jaunākās periodikas lasītavā (K. Barona  ielā 14) rīko semināru reģionu galveno bibliotēku un skolu bibliotēku metodiķiem.
Seminārā paredzēti referāti, ziņojumi un diskusijas:
  • Skolu un publisko bibliotēku sadarbības pieredze: problēmas un iespējas;
  • Risinājumi skolu bibliotēku integrācijai Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā;
  • VKKF kultūras programma "Lasīšanas veicināšana" apakšprogramma "Pirmā tikšanās ar bibliotēku";
  • Latvijas Bibliotēku portāla saturiskais risinājums.
 
Reģistrēšanās semināram līdz 20. oktobrim, dalību piesakot LNB BAI Bibliotēku konsultatīvajā centrā:
E-pasts: Ilze.Klavina@lnb.lv
Tālr./fakss: 67312807
 
 
Informācijai:
Evija Ragozina,
LNB BAI Bibliotēku konsultatīvais centrs
E-pasts: evija.ragozina@lnb.lv
Tālr.: 67312807