Pasākums tika rīkots, lai veicinātu Latvijas un Baltijas jūras reģiona valstu kultūras pārstāvju plašāku sadarbību kopīgu projektu īstenošanā programmas "Radošā Eiropa" ietvaros. Radošās Eiropas biroju pārstāvji pasākumā sniedza informāciju par valstu labās prakses projektu piemēriem, kā arī informāciju par sadarbības iespējām.

Alesandro Senesi (Eiropas Komisija) minēja galvenos kultūras un radošo nozaru sektora izaicinājumus un to risināšanas iespējas Eiropas līmenī, izmantojot ES programmas "Radošā Eiropa" atbalsta aktivitātes. Katarīna Rīdigere (Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra) auditoriju iepazīstināja ar aktuālu informāciju par ES programmas "Radošā Eiropa" apakšprogrammas "Kultūra" Eiropas sadarbības projektu dalības nosacījumiem un ieteikumiem.

Savukārt Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Islandes Radošās Eiropas biroju pārstāves sniedza informāciju par valstu labās prakses projektu piemēriem, kas ir saņēmuši atbalstu iepriekšējā programmā "Kultūra" (2007-2013) un ES programmā "Radošā Eiropa" (2014-2020).

Latvijas Radošās Eiropas birojs aicina Latvijas kultūras un radošo nozaru organizācijas sadarboties ar Baltijas valstu un Ziemeļvalstu organizācijām, lai īstenotu kopīgus projektus ES programmas "Radošā Eiropa" ietvaros.

Pasākuma dalībnieku prezentācijas un kontaktinformācija ir atrodama Latvijas Radošās Eiropas biroja mājas lapā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Zanda Aveniņa
Kultūras ministrijas ES fondu depatamenta
ES kultūras kontaktpunkta nodaļas konsultante
E-pasts: Zanda.Avenina@km.gov.lv
Tālr.: 67330229
www.km.gov.lv/radosaeiropa
facebook.com/radosaeiropa

Tagi: Kultūra, Projektu konkursi, Radošā Eiropa, Finansējuma piesaiste