2015. gada 28. maijā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā
(Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks seminārs bibliotēku, arhīvu, muzeju saglabāšanas darba un konservācijas speciālistiem "Vēsture nākamībai: dokumentēšana un saglabāšana". Semināru organizē Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Restauratoru biedrība un Latvijas Muzeju biedrība.

 

Semināra programma

 

10.00 – 10.30

Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija

 

10.30 – 12.30

1915.gada Latvijas brīvības cīņu atcere un tām veltīto pieminekļu saglabāšana.

Guntis Gailītis, „Rīgas pieminekļu aģentūras” direktors.

 

 

12.30 – 13.30

Uzturēsim un rūpēsimies visi kopā.

Mārīte Šenberga , „Rīgas pieminekļu aģentūras” sabiedrisko pieminekļu nodaļas vadītāja

 

 

13.30 – 14.00

Brīvbrīdis kafijai

 

 

14.00 – 15.00

Rīgas pils ciļņi "Madonna ar bērnu" un "Valters fon Pletenbergs" - izpēte un konservācija.

Madara Platā, akmens restauratore

 

 

15.00 – 16.00

Ieskats Rīgas pils atjaunošanas darbos.

Valdis Jānis Platais, Rīgas pils konservācijas darbu koordinators

 

 

 

Kontakttālruņi:    

Rudīte Kalniņa 26675429
Inta Rudzīte 29285541
Taiga Koknēviča 67229248