2008. gadā 15. janvārī Eiropas Padomes (EP) informācijas birojā K. Barona ielā 14 notiek pirmā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Zinātniskās padomes sēde.
Sēdi vada LNB direktors Andris Vilks, tajā piedalās LNB un Latvijas Universitātes speciālisti Dr. Jurģis Šķilters, Dr. Ināra Klekere, Inta Brikše un citi, kā arī starptautiski pazīstami nozares speciālisti - Esko Hakli (Esko Häkli), Helsinku Nacionālās bibliotēkas bijušais direktors un Ādolfs Knolls (Adolf Knoll), Čehijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietnieks.
 
Pērnā gada decembrī LNB tika piešķirts Zinātniskās institūcijas statuss, apliecinot, ka tās darbība atbilst Zinātniskās darbības likumā minētajiem kritērijiem, proti, bibliotēka veic zinātnisko darbību nozarēs un ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un celšanu saistītu darbību. To paredz arī Likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku" (16.12.1992)
Latvijas Nacionālā bibliotēka kā vispilnīgākā nacionālās literatūras krājuma glabātāja un tā plašas pieejamības nodrošinātāja analogā un digitālā formā ir nozīmīgs avots Latvijas zinātnei un pētniecībai. Bibliotēka plašai sabiedrībai sniedz atbalstu uzticamas informācijas meklēšanā, nodrošinot eksakto datu (nacionālo bibliogrāfijas kopkatalogu un metadatu) pieejamību. Turklāt visas LNB vēstures gaitā noticis tradicionālais pētniecības darbs bibliotēku un grāmatniecības vēsturē, sabiedrības lasīšanas ieradumu izpētē un analīzē. Arvien paplašinoties informācijas pieejamībai digitālā formā, šobrīd daudzveidīgāks kļuvis arī pētniecības nozaru spektrs.
 
Sēdes dalībnieki apspriež tādus jautājumus kā LNB loma zinātnē un pētniecībā, LNB stratēģiskā vīzija pētniecībai nākotnē, notiek diskusijas par atsevišķu pētniecības nozaru attīstības iespējām.
 
Plānots, ka šodien sēdes dalībnieki vienosies par padomes turpmāko darbu un citiem organizatoriskiem jautājumiem.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Egle
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67365255, 29274845