2015. gada 25. maijā plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 8. stāvā) notiks pasākumu cikla "Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze" piektā – sezonas noslēdzošā diskusija. Sarunas tēma: EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programmas aktivitātes Āfrikā.
 
Pasākuma apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja neklātienē paviesoties mums līdz šim visai maz izzinātajā Āfrikas kontinenta "bibliotēku pasaulē". Ievaddaļā noklausīsimies LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenās bibliotekāres Elitas Vīksnas sagatavoto teorētisko ieskatu dažu Āfrikas kontinenta valstu bibliotēku vēsturē, kā arī nozares mūsdienu attīstības tendencēs, kas, iespējams, ietekmēs līdzšinējos stereotipus par nenoliedzami eksotisko kontinentu kopumā.
 
Pasākuma otrās daļas viesi būs Kultūras informācijas sistēmu centra vecākā referente un Latvijas bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Kristīne Pabērza un komunikācijas treneris un konsultants Kaspars Rūklis, kuri sagatavojuši interesantu, ar vizuālo materiālu bagātinātu informāciju par  nesen veikto darbu ar Āfrikas valstu bibliotēkām EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programmas ietvaros. Kristīne un Kaspars vadījuši seminārus Kenijas, Ugandas un Ganas bibliotekāriem par inovatīvu pakalpojumu ieviešanu bibliotēkās un interešu pārstāvniecību. Savā darbā viņi daudz izmantojuši piemērus arī no Latvijas bibliotēkām, ko Āfrikas bibliotekāri augstu novērtējuši.
 
EIFL (Elektroniskā informācija bibliotēkām) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas koordinē plašu izglītību un zinātni veicinošu programmu un pasākumu klāstu jaunattīstības un jaunietekmes valstīs. Organizācija dibināta 1999. gadā, tās globālais tīkls aptver gandrīz 4000 vadošās bibliotēkas, kas apkalpo miljoniem lietotāju vairāk nekā 45 valstīs Āfrikā, Āzijā un Eiropā.
Savukārt, KISC, ir iestāde, kuras projekti vērsti uz informācijas tehnoloģiju ieviešanu arhīvos, bibliotēkās, muzejos, kultūrizglītības iestādēs, kā arī uz jaunu e-pakalpojumu radīšanu kultūras jomā.


Projektu īstenošanai tiek piesaistīts gan valsts budžeta finansējums, gan Eiropas Savienības struktūrfondu un lielu starptautisku labdarības fondu līdzfinansējums.
Interesanti laipni gaidīti pirmdien, 25. maijā, plkst. 11.00 astotajā – Bibliotekāru stāvā!
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv