No 14. līdz 31. janvārim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementā apskatāma izstāde "Rokraksti arhīva dokumentos".
 
Bibliotēkas apmeklētāji var aplūkot 28 rokrakstu paraugus no Rēzeknes zonālā valsts arhīva materiāliem, piemēram, autobiogrāfiju, protokolu, institūciju lēmumu un pavēļu fragmentus, medicīnas darbinieku rokrakstus. Izstādīti arī tādu sabiedrībā pazīstamu cilvēku kā H. Demakova, J. Dripe un B. Rivža rokraksti un to skaidrojumi.
Rokraksti ir tikpat unikāli kā cilvēku personības, pētot tos, var pat izdarīt secinājumus par cilvēka raksturu. Arhīvs gan nenodarbojas ar rokrakstu pētniecību, bet piedāvā ielūkoties ekspozīcijā, lai pārliecinātos par katras personības unikalitāti.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anna Keirāne
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas Informācijas tehnoloģiju nodaļas galvenā bibliotekāre