2008. gada 15. janvārī, plkst. 15:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltajā zālē (Tērbatas iela 75, 4. stāvs) notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" kārtējā sanāksme, kurā ar priekšlasījumu "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, inovācijas, zināšanu pārnese – to izaicinājumi Latvijai" uzstāsies Rīgas Ekonomikas augstskolas Augstākā vadības līmeņa Profesionālās maģistra programmas (EMBA) direktors Dr. Kārlis Krēsliņš.
Vai un kā Latvija ir spējīga konkurēt ar pārējām Eiropas Savienības un pasaules valstīm? Latvija varētu būt pievilcīga ar profesionālo darbaspēku, jaunajām tehnoloģijām, zināšanu pārnesi, konkurētspējīgām nozarēm, piemēram, kokapstrādi, pārtikas rūpniecību, tūrismu. Taču ierobežotie dabas un cilvēku resursi (negatīvā dabiskā pieauguma dēļ), nesakārtotā likumdošana un plaši sazarotā birokrātija padara valsti mazāk atraktīvu.
 
Viens no Latvijas konkurētspējas veicināšanas veidiem ir mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstība. Šobrīd gan to skaits salīdzinājumā ar ES ir zem vidējā, turklāt šie uzņēmumi koncentrēti galvenokārt Rīgā. Biznesa inkubatori un biznesa laboratorijas varētu sekmēt MVU attīstību – īpaši reģionos. Arī tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru izveide veicinātu inovāciju ieviešanu, zināšanu sabiedrības izveidi, Latvijas konkurētspēju starptautiskā mērogā.
 
Jau izveidoti vairāki industriālie parki, piemēram, Ziemeļu industriālais parks Olainē. Lai sekmētu valsts reģionālo attīstību, izstrādāta Baltijas kiberpilsētas koncepcija (Valmierai). Nepārtraukti tiek pilnveidota informācijas un komunikācijas (IKT) tehnoloģiju nozare. Nozīmīgākie projekti valstī: e-valdība un e-iepirkums, digitālais paraksts, bibliotēku "Gaismas tīkls". Vērienīgi IKT projekti tiek īstenoti arī izglītībā: skolu datorizācija, centralizētas datubāzes augstākās izglītības iestādēs, vispārēja e-apmācība. Reģionālo attīstību stimulēs pašvaldību automatizācija ("vienas pieturas" portāli), IKT klāsteru izveide rajonu centros, visu publisko bibliotēku internetizācija un informacionālo pakalpojumu brīvpieejamība.
 
Par aktuālajiem izaicinājumiem Latvijas tautai un tautsaimniecībai šogad un tuvākajā nākotnē "Gūtenberga galaktikas" sanāksmē stāstīs Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors, Augstākā vadības līmeņa profesionālās maģistra programmas (EMBA) direktors, informācijas zinātņu doktors Kārlis Krēsliņš, kura izaugsmes ceļš sācies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
 

Diskusijkluba sekretariāts:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa
Tālr.: 67312776
E-pasts: lnbpn@lnb.lv