2015. gada 27.-28. maijā Cēsīs notiks ikgadējā Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme. Sanāksmi organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka un Cēsu Centrālā bibliotēka.

Sanāksmes darba kārtībā:
1. Iepazīšanās ar renovēto Cēsu Centrālo bibliotēku
2. Izglītības tehnoloģijas
3. Tautiešu politikas radītie riski izglītībā
4. Latvijas Bibliotekāru biedrības jaunā stratēģija
5. Bibliotēku atbalsts biznesam
6. Pētījums par Latvijas Bibliotēku portālu: lietotāju un bibliotēku viedoklis
7. Projekts "Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē": rezultāti un to izmantošana
8. Open Access seminārs un Academia repozitārijs
9. Sanāksmes dalībnieku priekšlikumi
 
Pieteikuma anketa