Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju un Latvijas Akadēmisko bibliotēku izveidojusi kompaktdisku "Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos". Ceturtdien, 17. janvārī plkst. 15.30 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē Palasta ielā 4 notiks tā prezentācija.
Šis kopdarbs turpina 2002. gadā LNB iesākto tradīciju – apkopot diskā reti sastopamus vai vienā eksemplārā esošus kartogrāfiskus materiālus, tā padarot tos plaši pieejamus, apturot oriģinālu nolietošanu, kā arī veicinot komunikāciju ar pagātnes mantojumu. Pirms pieciem gadiem LNB izdeva disku "Latvija 16.-18. gadsimta kartēs", kurā iekļautas retas kartes no Ringolda Mužika kolekcijas.
 
Vissenākie Rīgas gruntsgabalu un robežu plāni, aplenkuma situācijas un gravīras visos laikos ir rosinājušas pētnieku interesi. Uzsākot darbus Rīgas vēsturiskajā centrā, svarīgi izpētīt detalizētu informāciju vairāku gadsimtu garumā. Šeit lieti noder senākie Rīgas plāni, gravīras un citi kartogrāfiskie materiāli, kas saglabājušies līdz mūsdienām.
 
Diskā "Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos" apkopoti līdz 17. gs. vidum sastādītie Rīgas kartogrāfiskie attēli, gruntsgabalu un robežu regulēšanas plāni, kā arī Lielā Ziemeļu kara laika kartogrāfiskie attēli un Daugavgrīvas cietokšņa plāni un skati. Apzinot šo pagātnes mantojumu disks parāda gan pilsētu kopumā, gan arī tās atsevišķus rajonus, salas, kā arī atspoguļo vēsturiskus notikumus. Katram attēlam ir pievienots vēsturisks apraksts un komentārs. Ievads, kartogrāfiskā materiāla nosaukums, dati par materiālu un kartogrāfisko attēlu izgatavošanā iesaistīto personu rādītājs tulkots arī angļu valodā.
 
Papildus informāciju par disku var iegūt no projekta vadītājas Rudītes Kalniņas (LNB, tālr. 67274433, ruditek@lnb.lv ), kā arī no Ingrīdas Miklāvas (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, tālr. 67356685, miklava@rigamuz.lv) un Margaritas Barzdevičas (vēstures zinātņu doktore, LU Latvijas vēstures institūts, mbarzdevica@gmail.lv).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Egle
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecibu vaditaja
Talr.: 67365255, 29274845