Ceturtdien, 10. janvārī, pēc telpu renovācijas un iekārtošanas darbiem, notiks Latvijas Universitātes Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēkas atklāšana LU Ģeogrāfijas un Zemes fakultātē Alberta ielā 10.
Svinīgajā pasākumā aicināti piedalīties Latvijas Universitātes vadība, fakultāšu dekāni, departamentu pārstāvji, bibliotekāri un studenti.
 
Svinīgajā atklāšanā klātesošos uzrunās LU zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks, Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāns Oļģerts Nikodemus. Fakultātes studentu pašpārvaldes pārstāvji Zemes un vides zinātņu bibliotēkai pasniegs balvu "Gada prieks".
 
Remontdarbi tika uzsākti 2006. gadā. Bibliotēka tagad ir ieguvusi ērtas un gaišas telpas. Šobrīd Zemes un vides zinātņu bibliotēkā iespieddarbu krājums ir vairāk kā 34 000 iespieddvienību. Lasītavā iekārtotas ērtas 26 darba vietas, uzstādīti elektroniskie drošības vārti. Krātuve - 61,7m² aprīkota ar moderniem mobiliem plauktiem, kas ļauj racionāli izvietot iespieddarbu krājumu, operatīvi atrast nepieciešamo informāciju.
 
Zemes un vides zinātņu bibliotēka izveidojās vienlaicīgi ar fakultātes darbības uzsākšanu 1944. gadā. Tās pamatā bija LU Ģeogrāfijas institūta bibliotēkas fonds, vēlāk arī Ģeoloģijas un augsnes zinību fakultātes bibliotēka. Fakultāte, un līdz ar to arī bibliotēka, vairākkārt ir mainījusi savu atrašanās vietu. No 1984. fakultāte un arī bibliotēka atrodas Alberta ielā 10.
 
LU Bibliotēka ir akreditēta valsts nozīmes Latvijas lielākā augstskolas bibliotēka, galvenais LU studiju un pētniecības darba informācijas resursu centrs.
 
Bibliotēkas lasītājiem ir pieejami vairāk nekā 2 miljoni sējumu daudzās pasaules tautu valodās. Krājumu veido iespieddarbi, nepublicēti dokumenti, audiovizuālie materiāli, elektroniskie resursi u.c.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilona Vēliņa-Švilpe
LU bibliotēkas bibliotekāre