2015. gada 20. martā plkst. 10.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, Mazajā zālē (4.stāvs)) notiks skolu bibliotēku konsultantu tikšanās.

Galvenā sarunas tēma būs e-grāmatas:
•    noskaidrosim terminus - ko saprotam ar vārdiem „e-grāmata”, „e-resurss”, „digitāls resurss” u. c., diskutēsim, vai „e-grāmata” ir „grāmata”, uzklausīsim speciālistu viedokli;
•    runāsim par e-grāmatu uzskaiti, izsniegšanu - cik maksā un par kādiem līdzekļiem iegādāties, kā atskaitīties finanšu atskaitē;
•    dalīsimies pieredzē saistībā ar e-grāmatu iegādi, uzskaiti, izsniegšanu un izmantošanu savā bibliotēkā ;
•    ar „Tieto Latvia” pārstāvjiem pārspriedīsim e-grāmatu uzskaiti elektroniskajā katalogā;
•    izdevniecība  „Zvaigzne ABC” stāstīs par savu e-grāmatu piedāvājumu, rādīs, kā tās izmantot, kā „nebaidīties” no pieejas kodiem u. c.;
•    iepazīstināsim ar  jaunāko profesionālo literatūru no LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas krājuma;
•    pārrunāsim citus šī brīža aktuālus skolu bibliotēku jautājumus.

Lūdzu pieteikt savu dalību līdz 17. martam pa e-pastu ilze.klavina@lnb.lv.

 

Programma


10.00-11.00    

Pirmā skolu bibliotēku konsultantu tikšanās: dienas kārtība, problēmjautājumi, to iespējamie risinājumi
Ilze Kļaviņa, LNB
 
E-grāmatas: terminoloģijas jautājumi, vispārējā situācija Latvijā, problēmjautājumi
Uldis Zariņš, LNB
 
Mūsdienu izglītības aktualitāte – e-grāmatas: e-grāmatu saturs, izvērtēšana, apstiprināšana un izmantošana mācību procesā, digitālo mācību līdzekļu vadlīniju projekta izstrāde u. c.
Ināra Švarca, Valsts izglītības satura centra mācību literatūras speciāliste

 

11.00-12.00  Apgāda "Zvaigzne ABC" mācību e-grāmatu platforma "Grāmatplaukts"

12.00-12.30  Tematisks literatūras apskats no LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas krājumiem
Elita Vīksna, LNB

12.30-13.00  Citi aktuāli jautājumi
 

 
Tikšanos organizē:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku konsultatīvais centrs
Tālr.: 28633680; 67716045
E-pasts: ilze.klavina@lnb.lv