2015. gada 2. martā no plkst. 10.30 līdz 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas  Mazajā zālē (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) un Bērnu literatūras centrā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 7. stāvā) notiks Latvijas publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas.
 
Piedalās republikas nozīmes pilsētu bibliotēku direktori un atbildīgie speciālisti par darbu ar bērniem no Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, kā arī Valmieras un Ventspils reģionu galveno bibliotēku direktori un atbildīgie speciālisti par darbu ar bērniem.