2015. gada 20. februārī plkst. 15:30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 8. stāvā) notiks pasākumu cikla "Maģistru lasījumi" kārtējā tikšanās – uz sarunu ar studentiem un citiem interesentiem aicināta LNB Pakalpojumu departamenta Uzziņu informācijas centra SBA sektora galvenā bibliogrāfe Ramona Dūviņa. Viņa iepazīstinās klātesošos ar savu maģistra darbu "Izdevumu satura atklāšana augstskolu bibliotēku elektroniskajos katalogos".


R. Dūviņas maģistra darbs izstrādāts 2013. gadā. Tā galvenais mērķis – noskaidrot, kā Latvijas augstskolu bibliotēku elektroniskajos katalogos tiek atklāta izdevumu satura informācija. Tolaik vēl strādājot augstskolas bibliotēkā, šāda tēmas izvēle R. Dūviņai bija loģiska un arī praktiska – vēlme iegūt objektīvus datus par to, cik regulāri studenti izmanto elektroniskos katalogus, ar kādām problēmām viņi saskaras un kādas ir viņu prasības un vajadzības. Datu apstrādes iespējas elektroniskajā katalogā ir aktuāla tēma ikvienam bibliotekāram. Kā efektīvi atklāt izdevuma saturu? Vai ļaut ierakstu veidošanā iesaistīties arī lietotājiem, piemēram, pievienot atslēgvārdus un komentārus? Kaut arī tehnoloģiskie risinājumi atrodas nepārtrauktā attīstībā, to izmantotāji pastāvīgi nedaudz "atpaliek". Piemēram, vēl aizvien lietotājiem netiek piedāvāta iespēja pievienot savas atsauksmes katalogierakstiem.

Prezentācijā tiks komentēti maģistra darba tēmas un empīriskās bāzes izvēle, analizēti pētījumā iegūtie dati par to, vai konkrētu Rīgas augstskolu bibliotēku elektroniskajos katalogos pietiekami tiek atklāts izdevumu saturs, kā arī demonstrēti pētījuma rezultāti par studentu apmierinātību ar izdevumu satura atklāšanu augstskolu bibliotēku elektroniskajos katalogos. Būs arī ieteikumi topošajiem maģistrantiem par maģistra darba izstrādāšanas procesu un darba gaitu.