2015. gada 3. februārī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts informācijas avotu saraksts, kas izmantojams, veicot tiesību subjektu rūpīgu meklēšanu attiecībā uz tiem autordarbiem un blakustiesību objektiem, kuru tiesību subjekti (autori, blakustiesību subjekti, tiesību pārņēmēji) nav zināmi vai nav atrodami.

Šis saraksts publicēts arī Kultūras ministrijas mājaslapā.

2014. gada 31. decembrī stājās spēkā Kultūras ministrijas izstrādātie grozījumi Autortiesību likumā, kas paredz, ka turpmāk bibliotēku, izglītības iestāžu un muzeju krājumos, kā arī arhīvu un to iestāžu krājumos, kuru funkcijās ietilpst filmu vai skaņu ierakstu saglabāšana, iekļautos autordarbus, kuru autori (viņu tiesību pārņēmēji) nav zināmi vai arī nav atrodami, minētās institūcijas varēs izmantot bez attiecīgo autoru vai viņu tiesību pārņēmēju atļaujas. Izmaiņas likumā atbilstoši attiecas arī uz blakustiesību objektiem – filmām, raidījumiem un skaņu ierakstiem, kā arī uz sabiedrisko raidorganizāciju arhīvos iekļautajiem audiovizuālajiem darbiem, kas radīti līdz 2002. gada 31. decembrim.

Likuma grozījumi risina sarežģīto situāciju, ar kuru kultūras un izglītības institūcijas saskaras, digitalizējot savus krājumus un nodrošinot digitalizētā materiāla pieejamību savās interneta vietnēs. Atbilstoši Autortiesību likumā ietvertajam vispārīgajam regulējumam, lai varētu izmantot autordarbus, ir jāsaņem autora vai viņa tiesību pārņēmēja (piemēram, mantinieka vai izdevniecības) piekrišana. Tajos gadījumos, kad persona, kas ir tiesīga izsniegt šādu atļauju, nav zināma vai arī to nav iespējams uzmeklēt, lai saņemtu izmantošanas atļauju, attiecīgo autordarbu likumiski nav iespējams izmantot, tostarp digitalizēt un ievietot interneta vietnēs. Kā liecina aptuvenās aplēses un citu valstu dati, šādu autordarbu (nenosakāmu autortiesību subjektu darbu) apjoms kultūras un izglītības institūciju krājumos ir ievērojams.

Atbilstoši jaunajam Autortiesību likuma regulējumam nenosakāmu autortiesību subjektu darbus likumā noteiktajos veidos turpmāk varēs izmantot uz likuma pamata, nodrošinot taisnīgu atlīdzību autoriem un viņu tiesību pārņēmējiem, ja vēlāk tie tiks noskaidroti un pieteiksies atlīdzības saņemšanai.

Likuma grozījumi paredz, ka institūcijai, kas vēlas izmantot nenosakāmu autortiesību subjektu darbu, ir jāveic tā tiesību īpašnieka (autora, blakustiesību īpašnieka, tiesību pārņēmēja) rūpīga meklēšana, izmantojot informācijas avotu sarakstu, kuru, konsultējoties ar mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, citām autortiesību un blakustiesību subjektu organizācijām un institūcijām, kas ir tiesīgas izmantot nenosakāmu autortiesību subjektu darbus, apstiprina Kultūras ministrija un kurš tiek ievietots gan ministrijas mājaslapā, gan publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Izņēmums ir tie darbi, kuri jau ir atzīti par nenosakāmu autortiesību subjektu darbiem. Par to var pārliecināties vienotajā Eiropas Savienības datu bāzē.

Ziņu sagatavoja:

Rihards Gulbis
Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītājs
Tālr.: 67330211
E-pasts: Rihards.Gulbis@km.gov.lv

Tagi: Autortiesības, Autortiesību likums