Tiks runāts par Limbažu pilsētas sociālo darbu ar klientiem (t.sk.  ģimenes ar bērniem, veci, vientuļi cilvēki), par Limbažu pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem attiecībā uz pabalstu saņemšanu, par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām, par bāriņtiesas funkcijām. Ko darīt krīzes situācijā nonākušam cilvēkam? Uz sarunu aicināti sociālā darba speciālisti - Limbažu Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Vija Bebriša, Sociālo pakalpojumu centra "Limbaži" direktore Laima Hincenberga, Limbažu pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Grīnberga un Bērnu un ģimenes atbalsta centra "Limbaži" vadītāja Sandra Našeniece. Iedzīvotāji savus jautājumus var uzdot iepriekš - gan zvanot 64070715, gan izmantojot e-pastu justa@elimbazi.lv.