4. janvārī Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā notika informatīvs seminārs Jelgavas rajona skolu bibliotēku darbiniekiem.
Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Zinātniskās bibliotēkas jaunumiem – informācijas centru, lasītavu, mācību klasi. Kopš iepriekšējās tikšanās aizritējis krietni ilgs laiks, tādēļ aktuālu jautājumu par kuriem runāt bija daudz. Galvenie no tiem:
  • pieejamākie informācijas resursi un to izmantošana,
  • ko skolu bibliotēkas var mācīties no publisko bibliotēku pieredzes akreditācijā,
  • sadarbības iespējas ar pašvaldību publiskajām bibliotēkām.

Seminārā tika noskaidrots, cik maz mēs, patiesībā, viens par otru zinām, kā arī iezīmēts to jautājumu loks pie kuru apzināšanas būtu jāstrādā kopā.

Jelgavas Zinātniskajai bibliotēkai jau ir zināmas sadarbības tradīcijas ar skolu bibliotēkām, īpaši Jelgavas rajona. Skolu bibliotēku darbinieki tiek aicināti piedalīties semināros, ja tajos tiek aplūkotas tēmas, kas varētu kolēģus interesēt, izveidota speciāla skolu bibliotēku vēstkopa ar kuras palīdzību tiek novadīta aktuāla informācija. Ļoti iepriecināti jūtamies, ja lauku skolu bibliotekārs atved 9. klases audzēkņus uz Zinātnisko bibliotēku, lai atvieglotu nākamo vidusskolēnu integrāciju pilsētas vidē, tai skaitā lielajās bibliotēkās. Tajā pašā laikā, jāatzīst, ka sadarbībai trūkst mērķtiecīga sistemātiskuma. Tieši tas pats attiecināms uz lauku bibliotēkām. Var atrast ļoti labus skolu un lauku bibliotēku sadarbības paraugus, piemēram, skolēnu lasīšanas veicināšanā, pagasta vēstures izzināšanā, kopīgu pasākumu rīkošanā, bet tik pat daudz piemēru ir, ka bibliotekāri viens otru pat īsti nepazīst.

Ņemot vērā seminārā valdošo abpusējo sapratni un ieinteresētību, jācer, ka līdz nākamajai tikšanās reizei nepaies pārāk ilgs laiks un mēs kopā varēsim izdarīt daudz labus darbus.


Informāciju sagatavoja:
Dzintra Punga
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece