2015. gada 23. janvārī plkst. 12.00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Ventspilī, Akmeņu ielā 2) atklās dzejnieces Annas Dagdas simtgadei veltītu konfenci, kuru organizē Ventspils bibliotēka, Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Annas Dagdas fonds un literatūrzinātniece Anda Kubuliņa.

Konferencē ar saviem lasījumiem par dzejnieces daiļradi piedalīsies pazīstami literatūrzinātnieki, viņu vidū Dr.habil.philol.Benedikts Kalnačs, Prof.emeritus Viesturs Vecgrāvis, Dr.philol. Marians Rižijs, Dr.philol.Juris Rozītis (Stokholma), Dr.philol.Anda Kubuliņa u.c.


Anna Dagda, īstajā vārdā Olga Veronika Taube, dzimusi 1915. gada 22. janvārī Aizputē. Dzejnieces agrā bērnība paiet trimdā Krievijā. 1921. gadā, atgriežoties Latvijā, ģimene apmetas uz dzīvi Ventspilī, kur O.Taubes tēvs strādā par skolotāju Valsts ģimnāzijā. Pabeigusi Ventspilī pamatskolu un ģimnāziju, O.Taube dodas uz Rīgu, lai studētu Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē.

No 1935. gada sāk publicēt recenzijas par literatūru, strādā apgādā Valters un Rapa, Latvju Grāmatā, preses izdevumos. 1944. gada rudenī emigrē uz Zviedriju. Šeit viņa publicē recenzijas un savu dzeju trimdas preses izdevumos.

1950. gadā Vācijā iznāk Annas Dagdas dzejas krājums “Līdzības”. Krājums saņem izcilu vērtējumu, bet pēc tā iznākšanas dzejniece vairs nav publicējusi nevienu dzejoli.

Anna Dagda bija apklususi, bet dzīvi turpina Olga Taube. Viņa daudz lasa un par izlasīto raksta piezīmes, ceļo, skata pasauli fotogrāfa acīm... Dzejnieces tuva draudzene Valentīna Lasmane raksta: ”Man, viņas dzīves vērotājai Zviedrijas trimdas atīstībā, ir jādomā, ka šāds viņas dzīves atrisinājums bija nenovēršams. Tā bija stipra cilvēka brīvas gribas nolemta “garīga pašnāvība” vidē un laikā, kur viņa nespēja pilnvērtīgi dzīvot.”

Olga Taube mirusi 1996. gada 27. februārī Stokholmā, apglabāta Ceraukstes  pagasta Lejenieku kapsētā.


Pēc dzejnieces nāves, izpildot viņas vēlēšanos, lai izmantotu viņas uzkrājumus dzejas balvas finansēšanai, tika nodibināts Annas Dagdas fonds. Balvu piešķīra no 1998. līdz 2011. gadam. Balvas laureāti ir Inguna Jansone, Māris Salējs, Inga Gaile, Andra Manfelde un Arvis Viguls.


Konference Ventspils Galvenajā bibliotēkā norisināsies no plkst. 12.00 līdz 15.00.

 

Aicinām visus interesentus!


Informācija:
Olita Šteinmane
Ventspils bibliotēkas direktores vietniece
Tālr.: 63623231

E-pasts: olita.steinmane@ventspils.lv