2015. gada 22. janvārī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) sāksies dzejnieces Annas Dagdas simtgadei veltīta zinātniska konference. To organizē A. Dagdas fonda žūrija un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Konferencē piedalīsies Latvijas Kultūras akadēmijas, Daugavpils, Rēzeknes universitāšu un Latvijas Universitātes mācību spēki, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki un Rakstnieku savienības biedri. Konferences galvenie tehniskie palīgi un nodrošinātāji būs LU Akadēmiskās bibliotēkas darbinieki.

Jautājumu loks, ko referenti skars, būs plašs un interesants, sākot ar Bībeles, antīko un poļu motīvu atbalsīm līdz vēja un jūras konotācijām A. Dagdas lirikā. Neizpaliks arī formas jautājumi - skaniskums, tropu īpatnības. Plašākai intelektuālai sabiedrībai aizraujoši un degoši droši vien šķitīs. S. Lasmanes ziņojums par Dagdas izpratni garīgās proletarizācijas procesos, Intas Čaklās pārdomas par dzejnieces devumu 30./40.gadu kritikā un Jura Rozīša (Stokholma) skatījums uz trimdas vietu dzejnieces daiļradē. Kaut A. Dagda nav sarakstījusi daudz, tikai vienu krājumu, tomēr tas ir paliekošs un nostājas līdzās Vizmas Belševicas un Aspazijas devumam. Uz simtgades atceri nepārbaudīts palicis kritiķa Vitolda Kalves 1946. gada vēstulē teiktais: ritmikā A. Dagda pieder pie 40. gadu latviešu lirikas vedējām, pārspējot pat Aleksandru Čaku.