Reizē ar bibliotēku jaunajiem uzdevumiem un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu bibliotēku darbā, mainās bibliotēku darbības principi: jāorientējas uz attālu lietotāju, kuram ir pieejami interneta pakalpojumi, jānodrošina pieeja ne tikai lokāliem un nacionāliem informācijas resursiem, bet arī starptautiskiem bibliotēku un interneta resursiem.
Pēdējos desmit aizvadītajos gados Limbažu Bērnu bibliotēka mērķtiecīgi attīstījusi automatizācijas procesus. Izveidots elektroniskais grāmatu katalogs, novadpētniecības datubāze un lasītāju katalogs. Jaunās tehnoloģijas uzlabojušas informācijas pakalpojumu pieejamību bibliotēkas lietotājiem.
 
2007. gadā Limbažu Bērnu bibliotēka bija pirmā rajonā un viena no pirmajām valstī, kas uzsāka darbu jaunajā sistēmas ALISE versijā. Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas jeb Gaismas tīkla projekta ietvaros 2. un 3. maijā Limbažu Bērnu bibliotēkā notika pāreja uz sistēmas ALISE jauno versiju. Gada laikā sistēmā ALISE instalētas jaunākās modifikācijas, tādējādi bibliotēkas darbinieki izmantojuši šādas versijas: 4.034 un 4.035. Reizē bibliotēka saņēma trūkstošos sistēmas funkcionālos moduļus. Rezultātā lietotājiem pavērās jauna iespēja internetā rezervēt un pasūtīt grāmatas no bibliotēkas grāmatu kataloga.
 
Gaismas tīkla projekta "Pakalpojumi bērniem publiskajās un skolu bibliotēkās" ietvaros izveidota tīmekļa vietne: http://lbb.elimbazi.lv/. Tā regulāri tiek papildināta un aktualizēta ar jaunāko informāciju. Sistēmā ALISE instalēts jauns funkcionālais modulis WebPAC, rezultātā grāmatu katalogs un datubāze nu pieejami internetā http://ekatalogs.ittilts.lv/alise/.
 
Aizvadītā gadā tika realizēts projekts "Kvalitatīvs informacionālo pakalpojumu nodrošinājums bibliotēkā - drošs atbalsts skolēnu izglītošanas procesā", kas tika atbalstīts VVBIS projektā Gaismas tīkls rīkotajā konkursā "Pakalpojumi bērniem publiskajās un skolu bibliotēkās". Projekta ietvaros tika atvērti nepieciešamie sistēmas porti uz ārējo IP adresi bibliotēku informācijas sistēmas ALISE funkcionālā moduļa WebPAC darbībai, konfigurēts saišu redaktors ar jaunām saitēm par citām Latvijas bērnu bibliotēkām un nodaļām, kā arī noņemti atlases kritēriji internetā – URL, UDK, fonds, svītrkods, laidiens, apraksta tips. Bibliotēkas elektroniskā grāmatu kataloga atrādīšanai internetā tika konfigurēti visi bibliotēkas iekštīkla datori host failā un izveidots jauns domēna vārds: ekatalogs.ittilts.lv.
 
Lai ierakstiem katalogā varētu pievienot bildes, uz servera un darbinieku datoriem tika instalēta bilžu programma ACD Foto 6.0.
 
2007. gadā par pašvaldības līdzekļiem bibliotēkā iegādāts jauns serveris sistēmas ALISE programmatūras, instalācijas failu un pamatdatu izvietošanai. Uz servera veikta bibliotēku informācijas sistēmas ALISE darbināšanai nepieciešamās programmatūras (MSXML, MSJAVA, VNC, u.c.) instalācija, servera instalācija un konfigurācija bibliotēku informācijas sistēmas ALISE servera funkciju veikšanai (OS W2003 server instalācija un konfigurācija, failservera un aplikāciju servera instalācija un konfigurācija, lietotāju konfigurācija), bibliotēku informācijas sistēmas ALISE datu pārnešana no vecā servera uz jauno serveri, kataloga interneta pieejas programmatūras (WebPAC) instalācija, sistēmas ALISE darbstacijas instalācija serverī, attālās pieejas programmatūras instalācija un sistēmas ALISE datu rezerves kopiju veidošanas programmatūras instalācija. Datu rezerves kopijas tiek veidotas automātiski uz Limbažu Bērnu bibliotēkas servera cietā diska direktorijā - C:\Alizip\ katru nakti pl. 23.20, kur tiek uzkrātas 5 pēdējās kopijas. Reizi nedēļa sistēmas ALISE rezerves kopija tiek veidota manuāli. Viena no rezerves kopijām nedēļā tiek glabāta arī uz CD vai DVD matricām, kā arī flush diskā pēc vajadzības.
 
Bibliotēkā izveidota darbam nepieciešamā infrastruktūra: lokālais tīkls, internets, skeneris, krāsu un melnbaltie printeri, kopētājs, darbstacijas darbiniekiem un lietotājiem, bibliotēku informācijas sistēma ALISE un jaudīgs serveris.
 
Lai aizsargātu bērnus un jauniešus piekļuvei tādam saturam, kas saistīts ar vardarbības popularizēšanu, pornogrāfiju, starpnacionālo, reliģisko, rasu naidu, terorismu, kā arī vēršanos pret dažādām minoritātēm, narkotiku popularizēšanu un izplatīšanu, ļaunprātīgiem mārketinga un tirdzniecības pasākumiem (krāpniecība, viltus loterijas, laimes spēles u.tml.), nereģistrētu reliģisko sektu darbību un citām negatīvām ietekmēm, uz lietotāju datoriem instalētas vairākas programmatūras, kas nepieļauj pieeju nelikumīgai un kaitīgai informācijai.
 
Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros Limbažu Bērnu bibliotēkas telpās Dārza ielā 24 ir izveidoti 3 datortīkli - privātais, publiskais un WIFI bezvadu interneta piekļuves tīkls, kas bibliotēkas lietotājiem ar portatīvajiem datoriem bez maksas ļauj piekļūt internetam. Tīkls nodrošina ērtības un mobilitāti, jo lietotājs, atrodoties bezvadu tīkla teritorijā, var piekļūt internetam no jebkuras vietas, nesavienojot datoru ar vadu tīklu. WIFI nodrošina piekļuvi bezvadu tīklam iekštelpās - līdz 50 m. Tādējādi ir iespējams izmantot internetu arī Limbažu Konsultatīvajā bērnu centrā un Limbažu 3. pirmsskolas izglītības iestādē "Spārīte". Lietotājs, atrodoties bezvadu tīkla piekļuves punkta darbības rādiusā, var lietot internetu, sūtīt un saņemt elektronisko pastu un datus, sazināties ar citiem lietotājiem.

Oktobrī Limbažu Bērnu bibliotēkā sāk darboties jaunā lasītāja karšu sistēma. Tiek ieviesta bankas kredītkartei līdzīga elektroniska karte ar lasītāja fotogrāfiju un personas datiem, kas dod tiesības izmantot bibliotēkas krājumā esošos informācijas avotus un pakalpojumus. Lasītāja kartes bērniem ir bez maksas, un tās var saņemt ikviens bērns un jaunietis, kas ir bibliotēkas apmeklētājs, bet var izmantot arī līdzšinējās. Bērnu lasītāja kartes tiek izgatavotas sadarbībā ar valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas". Līdzšinējās lasītāju kartes būtiski atšķiras no jaunajām identifikācijas kartēm. Tām nebija fotogrāfiju, kas ļauj pazīt kartes lietotāju vizuāli, personas koda svītrkoda formā, ar kura palīdzību sistēmas ALISE lasītāju datubāzē tiek atrasti nepieciešamie dati un bibliotēkas logo. Kartes otrā pusē ir informācija par bibliotēkas darba laiku, kontaktinformācija, bibliotēkas mājaslapas un grāmatu kataloga interneta adreses.

Gada nogalē bibliotēku sistēmā tapuši jauni blogi, t.sk. Limbažu Bērnu bibliotēkai. Tā ir virtuāla, publiska dienasgrāmata, kur atrast vajadzīgo, veidota, lai piesaistītu bērnu un jauniešu uzmanību bibliotēkas dzīvei, aktualitātēm un ikdienai. Kopš 25. novembra blogā http://limbazuberni.blogspot.com ikviens var uzzināt jaunāko grāmatu pasaulē, Limbažu Bērnu bibliotēkā plānotos pasākumus, konkursus, iepazīties ar saišu kolekcijām, noskatīties dažādus video, piedalīties aptaujās.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Putniņa
Limbažu Bērnu bibliotēkas galvenā bibliogrāfe
Tālr.: 64070727
E-pasts: putnina@elimbazi.lv
Mājaslapa: http://lbb.elimbazi.lv/
Blogs: http://limbazuberni.blogspot.com/