No 2014. gada janvāra līdz 2014. gada novembrim Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "Haritas" sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju veica pētījumu "Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs".

Lai noskaidrotu, kāds ir kultūras piedāvājums Vidzemes reģionā, un kāda ir iedzīvotāju loma un līdzdalība kultūras norisēs, no 2014.gada janvāra līdz 2014.gada novembrim Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "Haritas" sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju veica pētījumu "Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs".

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības valdes priekšsēdētāja Solveiga Boicova: "Priecājamies, ka paveikts liels darbs. Vidzemes reģiona kultūras pieejamības un līdzdalības izpēte ir pirmais solis Latvijas reģionu kultūras dzīves lokālo īpatnību un specifikas izpētē, kas ļauj attīstīt līdzīga rakstura pētījumus citos reģionos. Īstenotais pētījums ļaus gan kultūras darbiniekiem, gan pašvaldībām un NVO apzināties, kuros virzienos turpmāk strādāt, lai veicinātu kultūras pieejamību Vidzemes reģionā."

Pētījuma rezultāti kopumā vērtējami pozitīvi - lielākā daļa pētījuma respondentu ir apmierināti ar kultūras dzīvi savā dzīves vietā un pasākumu kvalitāti.

Vērtējot kultūras iestāžu darbu savā dzīvesvietā, lielākā respondentu daļa visvairāk ir apmierināta ar bibliotēkas (60%) un kultūras centra (40%) darbu. Taču kultūras piedāvājumā pietrūkst koncertu un teātra izrāžu, ko vidzemnieki labprāt apmeklētu. Bibliotēka ir arī visbiežāk apmeklētā kultūras iestāde - to reizi mēnesī vai biežāk apmeklējuši 25% respondentu. Lielākā daļa respondentu kultūras pasākumus apmeklē vienu līdz trīs reizes gadā.

Interesanti, ka iemesli, kāpēc iedzīvotāji neapmeklē kultūras pasākumus būtiski atšķiras atkarībā no respondentu dzīves vietas. Valmierieši, salīdzinot ar citiem iedzīvotājiem, kā galveno kavējošo iemeslu norādīja to, ka nav naudas kultūras pasākumiem (42%), no citām pilsētām Vidzemē kā galvenais kavējošais faktors visbiežāk tika norādīts, ka nav pietiekami daudz brīvā laika (46%), arī novadu, pagastu un ciemu iedzīvotāji uzskata, ka visbiežāk tos kavē apmeklēt vai piedalīties kultūras pasākumos tieši tas, ka nav pietiekami daudz brīvā laika (43%) vai trūkst kompānijas un vienam iet negribas (31%).

No Vidzemes reģiona kultūras iestādēm visbiežāk respondenti apmeklē Valmieras Drāmas teātri, arī tā darbība tiek vērtēta ļoti pozitīvi. Savukārt Muzeju naktis ir visapmeklētākais ikgadējais kultūras pasākums.

Ar pilnu pētījuma tekstu var iepazīties biedrības "Haritas" mājas lapā.

Pētījums tika īstenots Vidzemes kultūras un mākslas biedrības "Haritas" projekta “Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai" ietvaros. Projekta īstenošanu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts.

Ziņu sagatavoja:
Solveiga Boicova
Vidzemes kultūras un mākslas biedrības "Haritas"
Valdes priekšsēdētāja
Tālr.: +371 28395899
E-pasts: biedrība.haritas@gmail.com

Tagi: Kultūra, Pētījumi, Kultūras patēriņš