2014. gada 28. novembrī plkst. 10.00 Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka organizē bibliotēkas 237. gadskārtas konferenci "Bibliotēka – ikvienam un sabiedrībai". Konference notiks Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālē bērnu bibliotēkā ”Vecliepājas Rūķis”(Malkas iela 4, 3.stāvs).

Konferences otrajā daļā – plkst. 15.30 tiks pasniegta ikgadējā Voldemāra Caunes balva "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem".


Kurzemes bibliotekāru konference ir nozares speciālistu nozīmīgs gada notikums. Konferences galvenais mērķis ir atgādināt sabiedrībai bibliotēkas un grāmatas svarīgo lomu publiskajā telpā, akcentēt bibliotēkas lomu šodien un ļaut ielūkoties bibliotēkas attīstības prioritātēs. Bibliotēkas ir lepnas ar savu vēsturisko mantojumu un ar cilvēkiem, kuri palīdz padarīt šīs vērtības pieejamas apkārtējiem, tās ir nozīmīgs informācijas, kultūras un izglītības centrs. Aktuāli ir uzsvērt mūsdienīgās bibliotēkas pamatuzdevumu - nodrošināt pieeju kvalitatīvai un visaptverošai informācijai, aktīvi piedalīties zināšanu un informācijas sabiedrības veidošanā.


Konferenci atklās Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Ilga Erba, ar uzrunu piedalīsies Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis, Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Pabērza un Latvijas Bibliotekāru biedrības Kurzemes nodaļas vadītājs Mārtiņš Lagzdons.


Ar lasījumiem konferencē piedalīsies LBB valdes priekšsēdētāja Kristīne Pabērza "Publiskās bibliotēkas šodien un rīt", LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja Elīna Sniedze "LBB JSS – vieta, kur mīt iespēju meklētāji", LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Sarmīte Galsa "Projekts –Grāmatu stars", Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas lingviste Dite Liepa "21.gs. latviešu valodas kultūra: stereotipi un to pārvērtēšana", Latvijas Kultūras akadēmijas lektore Agnese Hermane "Bibliotēka un apmeklētāji".

Konferences otrajā daļā tiks pasniegta ikgadējā Voldemāra Caunes balva "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem". To piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Šo balvu 2007. gadā nodibināja Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 230. gadskārtu un bērnu bibliotēkas 60. gadskārtu, un godinot Voldemāra Caunes ieguldījumu tās dibināšanā.
Konferencē piedalīsies bibliotekāri no Kurzemes - Liepājas, Kuldīgas, Saldus, Talsiem un Ventspils pilsētas un novadiem. Vienlaicīgi konference klātesošajiem piedāvās iespēju dibināt jaunus kontaktus, veicinās interesantu, radošu ideju īstenošanu dzīvē, aktualizēs un popularizēs bibliotēkas nozīmi publiskajā telpā, daudz tā būs atkalredzēšanās prieks.

 

 

DIENAS KĀRTĪBA


9.00 - 10.00 ierašanās un kafija
10.00 - 10.05 konferences atklāšana, LCZB direktore Ilga Erba
10.05.- 10.10 Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Viļņa Vitkovska uzruna
10.10 - 10.20 LBB valdes priekšsēdētājas Kristīnes Pabērzas uzruna
10.20 - 10.25 LBB Kurzemes nodaļas vadītāja Mārtiņa Lagzdona uzruna
10.25 - 11.00 "Publiskās bibliotēkas šodien un rīt" - Kristīne Pabērza, LBB valdes priekšsēdētāja
11.00 - 11.15 "LBB JSS – vieta, kur mīt iespēju meklētāji" - Elīna Sniedze, LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja
11.15 - 11.30 "Projekts - Grāmatu starts " - Sarmīte Galsa, LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre
11.30 - 11.45 pārtraukums
11.45 - 13.15 "21.gs.latviešu valodas kultūra: stereotipi un to pārvarēšana" - Dite Liepa, Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas lingviste
13.15 - 13.45 pārtraukums, kafijas pauze
13.45 - 15.15 "Bibliotēka un apmeklētāji" – Agnese Hermane, Latvijas Kultūras akadēmijas lektore
15.30 - 16.00 Voldemāra Caunes balvas "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" pasniegšana
16.00 – 16.30 "Grēcinieka lūgšana" – Jāņa Petera dzejas literāri muzikāls iestudējums
Piedalās aktrise Sigita Jevgļevska un ģitārists Māris Kupčs
16.30 neformāls konferences noslēgums

Ziņu sagatavoja:
Gita Švarce
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas
Reģionālā mācību centra vadītāja
Tālr.: 63422049

Tagi: Konferences, Profesionālā pilnveide