2014. gada 25. novembrī plkst. 10.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 4.stāva Mazajā zālē) notiks Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru sanāksme.

 

10.30–11.00    Sanāksmes atklāšana
                        Albuma "Terra Mariana, 1186–1888" faksimilizdevuma dāvināšana Latvijas bibliotēkām
Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors


11.00–11.20    LNB Mākslas un mūzikas centrs - radošuma stāvs
Ilze Egle, LNB Mākslas un mūzikas centra vadītāja


11.20–12.00    IT drošība Latvijā un bibliotēkas
Baiba Kaškina, "CERT.LV” vadītāja (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija)


12.00–12.30    Bibliotēku ēku būvniecības un renovācijas aktuālās tendences pasaulē
Anda Baklāne, LNB Konrāda Ubāna mākslas lasītavas vadītāja
Dace Gasiņa, LNB Konrāda Ubāna mākslas lasītavas galvenā bibliogrāfe


12.30–13.15    Kafijas pārtraukums


13.15–13.40    Kas jāzina katram bibliotēkas direktoram?
Andris Eglājs, LNB Bibliotēku attīstības institūta direktors


13.40–14.00    Akadēmiskā un pētnieciskā darba aktualitātes Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā
Baiba Holma, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja


14.00–15.00    Informatīvie jautājumi
•    Bibliotēka kā izdevējs
Ansis Garda, LNB Krājuma veidošanas nodaļas vadītājs
•    Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību
Antra Sprudzāne, Gulbenes bibliotēkas direktore, darba grupas vadītāja
•    "Microsoft” 2013. gadā bibliotēkām ziedoto licenču juridiskie jautājumi

Kultūras informācijas centra pārstāvis


15.00–16.00    Sirds joprojām pie papīra grāmatām, bet roka tver e-lasītāju
Kristaps Skutelis, "Kursors.lv" galvenais redaktors
•    Jaunās tehnoloģijas bibliotēkās
•    Kā bibliotēkām domāt par nākotnes lasītāju?
•    Ko lasītājs gribētu sagaidīt no savas bibliotēkas?
•    Kāpēc e-grāmatu izplatība Latvijā ir niecīga? Kādas ir iespējas bibliotēkām?
•    Drukāto un digitālo grāmatu līdzāspastāvēšana?

 

 
Organizē:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv
Tālr.: 26306544