2014. gada 4. decembrī plkst. 10:00-13:30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3) Baltijas Datoru akadēmija un Latvijas Nacionālā bibliotēka Mūžizglītības projekta "Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē" ietvaros aicina uz semināru "21.gadsimta IKT bibliotēkā".

 

Semināra programma  

 

10:00-10:20    Projekts bibliotēkas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai
LNB, Projektu vadītāja Marta Dziļuma      

 

10:20-11:30    3 stundas bibliotēkas darbinieka dzīvē
BDA, Projektu nodaļas vadītāja Anta Vērdiņa

 
11:30-11:45    Pusdienu pauze            
                
11:45-12:30    Informācijas drošība bibliotēkā
BDA, Personas datu aizsardzības eksperte Dita Bārdiņa     
                
12:30-13:15    Inovācijas e-apmācībā
BDA, E-apmācību eksperts Jānis Judrups

 

Reģistrēties līdz 1. decembrim
        
                   
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.