2014. gada 28. novembrī Preiļos notiks Latgales reģiona konference “Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā”, kurā aicināti piedalīties Latgales publisko un skolu bibliotēku darbinieki. Konferenci organizē Preiļu Galvenā bibliotēka un Bērnu literatūras nodaļa sadarbībā ar EDIC Austrumlatgalē.

 
Konferences pirmajā sesijā tiks diskutēts par lasītprasmi kā vienu no 21.gadsimta sabiedrības pamatprasībām, publisko bibliotēku lomu neformālajā izglītībā, partnerību un sadarbību starptautiskajā projektā "Lasītprasmes attīstība caur radošumu", kā arī "The Challenge" izglītojošo spēli, kas palīdz bērniem atgriezties skolā.
 
Savukārt otrajā sesijā paredzēts pārrunāt publisko un skolu bibliotēku lomu lasītprasmes veicināšanā, tiks organizēts darbs grupās par tēmu "Lasītprasmes veicināšana - pieredze, priekšlikumi", kā arī notiks diskusijas.

PROGRAMMA

 

9.00 – 10.00 Reģistrēšanās un rīta kafija

10.00–10.15 Konferences atklāšana

I.SESIJA
Moderators: Vilhelmīne Jakimova, Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

10.15-11.15 Lasītprasme – viena no 21.gadsimta sabiedrības pamatprasībām
Silvija Tretjakova, LNB  Bērnu literatūras centra vadītāja

11.15-11.35 Publiskās bibliotēkas loma neformālā izglītībā
Vida Garunkštīte, Utenas A. un M. Miškiniai publiskās bibliotēkas direktore

11.35-11.55 Partnerība un sadarbība starptautiskajā projektā "Lasītprasmes attīstība caur radošumu"
Loreta Alekniene, Ignalinas publiskās bibliotēkas direktore

11.55-15.15 The Challenge: izglītojošā spēle, kas palīdz bērniem atgriezties skolā
Laima Lapiniene, Utenas A. un M. Miškiniai publiskās bibliotēkas informācijas nodaļas vadītāja

12.15-13.00 Pusdienas

II.SESIJA
Moderators: Solvita Erta, Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vecākā bibliotekāre

13.00-14.00 Publiskās bibliotēkas loma lasītprasmes veicināšanā
Vilhelmīne Jakimova, Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

14.00-14.15 Skolu bibliotēku loma lasītprasmes veicināšanā
Janīna Beļajeva, Preiļu 1.pamatskolas bibliotēkas vadītāja

14.15-14.45 Ienākt bibliotēkā caur leļļu mājas logu
Ingūna Radziņa, Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja

14.45-15.15 Darbs grupās

15.15-15.40 Kafijas pauze

15.40-16.30 Darba grupu prezentācijas

16.30-16.50 Diskusijas

16.50-17.00 Konferences noslēgums

 

 

Informācija dalībniekiem!

Konferences gaitā tiks organizēts grupu darbs. Tēma: Lasītprasmes veicināšana - pieredze, priekšlikumi. Darbosies 5 darba grupas. Lai darbs ritētu raitāk, lūgums katram dalībniekam jau iepriekš apkopot savas bibliotēkas pieredzi šajā jautājumā un piedāvāt to pārējiem, kā arī izvirzīt konkrētus priekšlikumus lasītprasmes veicināšanas jomā valsts un reģiona mērogā.